Učila nas Baka
Od maleni nogu,
Da spremamo hranu
I molimo se Bogu.

Ja i moja Sestra
Volili smo tako,
Od sve hrane pravit
Nešto lipo i slatko.

Kolačiće razne
Palalačinke slasne,
I još razne ljudi
Te slatkiše meke.

Frcalo je brašno
Tada na sve strane,
Umazane ruke
Od te lipe hrane.

Baka je sa smješkom
Tješila nas mila,
Nikad na nas ljuta
Sritna uvik bila!

04.04.2018. Brat Bojan.

PODIJELI