UČILA ME MOJA BAKA!

300

 

Učila me moja Baka
Da Krunicu Gospe molim,
Da za sve joj ja zafalim
Jer nas Ona sviju voli.

Na kamenu ja sam rasto
A i moja Sestra Maja,
I nju Baka učila je
I na pamet svu je znala.

I dan-danas ja je molim
I ako nam Bake nema,
Ja sad učim svoju dicu
Jer to joj je bila želja!

I unuke već sam pošo
I ako me Didom zovu,
Naučit će oni meni
Tu Krunicu Gospi moju.

Još se sićam Sestre Maje
Kako u krilu Bake sjedi,
Ispod oka ona škilji
I tako me ona gledi.

Učila me moja Baka
Da Krunicu Gospi molim,
Da za sve joj ja zafalim
Dragi ljudi mili moji.

11.10.2017. Brat Bojan.

PODIJELI