U šatoru Jahvinom prebiva duša moja

100

Skrila sam se od zemnosti u čestito srce… u Presveto srce Jaganjca Božjeg, koje ima snagu Sinajskog lava. Obučena sam u radost svete vjere, u odoru sluškinje Kristove. Po trpljenju me je nagradio pjesmama. U šatoru Jahvinom prebiva duša moja, dok mi tijelo hodočasti trnovitim putevima, mirišem na ruže ozdraviteljske kojima me blagoslivlja Bogorodica. Svijećnjake mi pale arhanđeli… da nikada ne zaboravim čija sam. Svjetlim za Gospodina i za one kojima fali ulja u lampionima. Kapnem po koji stih… da se nada upali…

ANA EMANUELA, 11.02.2018.

PODIJELI