To je istinska služba ljubavi

129

Svijetliš u srcu voljenom, ono te neda tami. Sve i da kloneš u svojim problemima ono ti daruje svoj utješiteljski otkucaj, od kojeg zasjajiš još većim sjajem. Darivateljska je ljubav prava, ona te ne sputava, nije sebična, sve čini da si radostan. To je istinska služba ljubavi. Služba koja ne umara, već je poticajna za disanje u nadi i zahvalnosti.

ANA EMANUELA, Bilaj, 11.11.2017.

PODIJELI