Tko je u Kristu ima novo srce

148

Ako je osoba nanovo rođena onda ima novo srce u kojemu živi Duh Sveti i treba slijediti što mu Duh Sveti govori u srcu. Ili misliš da ljudi mogu biti spašeni a imati staro, pokvareno srce? Imamo nova srca (Djela 15,9). Bog je udahnuo u nas svoga Svetoga Duha koji živi u našem srcu (duhu, unutarnjem čovjeku). Bog je izvadio staro pokvareno srce iz nas prilikom nanovorođenja i dao nam novo srce vjere, ljubavi i svetosti satkano od same naravi Božje. Stoga treba slijediti srce ako je Bogom ispunjeno, jer nas Bog tako i vodi: govori u naša srca (duh, unutarnji čovjek). Ljudi miješaju u kršćanstvu srce sa neobnovljenim umom (dušom) koja treba promjenu, obnovu ili sa grešnim tijelom u čijoj naravi ne stanuje ništa dobro. Mi smo duh, stanujemo u grešnom tijelu i trebamo obnovu uma\duše. Pozz svima!

Zack Benjamin Lenkert

PODIJELI