Ako me želiš ukrasiti,
budi mi vjenčić u kosi i ogrlica oko vrata,
darovi ljubavi mi trebaju,
trebam nekoga da brine istinski,
nekoga da sa mnom ostane do smrtnog časa Bogu služiti!
Treba mi čovjek koji voli
i ne bi imao snage već bolnu da me slomi.
PODIJELI