SVI SVETI

Sveti su ostvarili blaženstva

Otk 7,2-4. 9-14
1 Iv 3,1-3
Mt 5,1-12a

Isus u današnjem evanđelju progovara: „Blago siromasima, duhom: njihovo
je kraljevstvo nebesko!“ Tko su siromasi, duhom? To su oni kojima je sve
bogatstvo u Bogu. Oni su nezaštićeni i tlačeni te su stoga raspoloživi za
kraljevstvo nebesko. To su maleni, tj. ponizni ljudi. Zahvalni su Bogu jer od
njega žive; svjesni su da sve što jesu i imaju dolazi od Boga. Nezamisliv im
je život bez Boga i iskrene molitve i sve svoje pouzdanje stavljaju u njega.
Obescijenjeni su i prezreni u društvu; na niskim su granama društvene
ljestvice i stoga utjehu pronalaze samo u Bogu. Iako izričaj siromasi duhom
podrazumijeva duh siromaštva i kod bogatih i siromašnih ipak sam Isus općenito
traži stvarno siromaštvo od svojih učenika. I sam je bio siromašan.
Isus nastavlja: „Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!“ Pri tome se ne misli
na osobe koje neprestano zanovijetaju, rogobore, mrmljaju i kukaju nad samima
sobom i vlastitom sudbinom. Ovdje se misli na osobe koje žaluju ne samo nad
sobom i zlima koja su ih pogodila, nego još većma nad tužnom i teškom sudbinom
mnogih ljudi. Oni su iskreni, suosjećaju i supate s takvima. I svoja trpljenja
prikazuju Bogu za dobrobit onih koji su pogođeni različitim zlima. Isus
dodaje: „Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!“ Jedna je žena rekla: „Blago
vama koji ste dobri, vama se sva vrata na svijetu otvaraju.“ Dobri, dakle,
baštine zemlju. Krotki su oni ljudi koji prihvaćaju sve ljude, a mnoge
podnose. Oni se tako odnose i prema dobrima i zlima i prema pravednicima i
nepravednicima.
Takvi ljudi prihvaćaju i sve loše okolnosti svog života i u srcu se mire s
njima: patnju, stradavanja, bolesti, smrt. Oni shvaćaju da nevolje ovoga
života imaju moć nad njima samo dok im se opiru, čim prihvate križ, on im biva
olakšan i iz njega izlaze kao pobjednici.
Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi! Nesmiljene nepravde
koje se opetuju, ubijaju srce gladnih i žednih pravde. Primjerice, dok ubojica
šeće na slobodi, dotle nevin podnosi zatvorsku ili čak smrtnu kaznu. Od kada
je religiozan sud kao i civilni osudio Pravednika i Nevinog (Krista), od tada
su svi sudovi pod znakom pitanja. Ipak, pravednik živi od Božje pravde, tj.
njegove ljubavi i to mu je sva utjeha. Pa i kad je pogođen očitom nepravdom,
već je radostan što tada postaje sličan Kristu.
Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe! Mnogi se uzdaju u milosrđe Božje
na posljednjem sudu, ali koliko njih iskazuje milosrđe bližnjima? Jer, oni
koji su milosrdni će zadobiti milosrđe. Milosrđe se iskazuje i dokazuje
ponajviše praštanjem. Ali također ljubavlju prema zlima i dobrima, poštenima i
nepoštenima. Takvi znaju da njegov Otac koji je na nebesima daje da sunce
njegovo izlazi nad dobrima i zlima i da kiša pada pravednicima i
nepravednicima (usp. Mt 5,45).

„Blago čistima, srcem: oni će Boga gledati!“ Čisti, srcem izbjegavaju suditi
ljude. Naprotiv, u njima traže i gledaju dobrotu. Trude se opravdati čovjeka
jer znaju da je slab i krhak u borbi s grijehom. Svjesni su toga da mnoga zla
dolaze od duhovnih bolesti ljudi te da takvi trebaju adekvatnu pomoć. Sami im
prvi hitaju pomoći. Bog ih nagrađuje time da ga jasno i zorno vide u svojoj
molitvi, mnogim ljudima, prirodi, zapravo u svemu.
„Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!“ Riječ mir u biblijskom
značenju označava sveukupnost Božjih dobara. Mirotvorci su, dakle, oni koji
ljudima ne donose samo mir, nego također i dobrotu, zdravlje, blagoslov,
blagostanje i dr.
Međutim, pod mirotvorcima se na osobit način podrazumijevaju oni koji mire
suprotstavljene strane. Bog je oduvijek htio mir i među ljudima pa stoga ne
čudi što mirotvorce označava sinovima Božjim.
Isus završava svoje izlaganje osmim blaženstvom kao krunom i vrhuncem svih
blaženstava: „Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo
slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima. Ta
progonili su tako proroke prije vas!“ Činiti toliko dobra od sveg srca kako je
Isus naveo u 7 blaženstava a zauzvrat biti „popljuvan“, pogrđen, osramoćen,
prognan, oklevetan je teška kušnja za bilo kojeg čovjeka. Isus izriče osmo
blaženstvo da se njegovi učenici ne sablaze, nego da i dalje nastave činiti
blaženstva znajući da ih čeka neočekivana i neiskaziva plaća na nebesima.
Svi sveti su prošli kroz svoj život sva blaženstva i Crkva ih danas uprizoruje
kako bismo i mi vidjeli da blaženstva nisu neostvariva te da ih je moguće
uvijek iznova živjeti.

PODIJELI