Sveti Optat (Optatus), teolog i biskup Mileve (latinski Milevum) u rimskoj provinciji Numidiji, djelovao je u IV. stoljeću. Rodio se oko 320, vjerojatno u Milevi (danas grad Mila na sjeveroistoku Alžira). Obraćenik na kršćanstvo, proslavio se u borbi protiv donatizma, krivovjerja koje je nastalo i razvilo se u sjevernoj Africi. Napisao je šest rasprava protiv donatista, u vrijeme rimskih careva Valentinijana i Valensa. Donatisti su za valjano dijeljenje sakramenta tražili pravovjerje i stanje milosti kod djelitelja sakramenta, a prema njima Kristova Crkva ne smije među svojim članovima trpjeti grešnike. Protiv tih zabluda Optat se više borio dokumentiranim povijesnim činjenicama nego suptilnim teološkim raspravama. Istaknuti crkveni oci izuzetno su cijenili Optatova djela pa se on ubraja među svijetle likove kršćanske starine. Optat je u Milevi proveo cijeli svoj život. U mladosti je bio poganin i pohađao klasične škole za govorništvo i filozofiju. Proučavao je djela velikih grčkih i rimskih govornika i filozofa.

Postao je kršćanin i biskup svoga rodnoga grada. Sveti Augustin nazvao ga je „biskupom katoličke zajednice, časne uspomene“. Optat je bio biskup u drugoj polovini IV. stoljeća, a umro je u Milevi oko 387. Njegove relikvije počivaju na rimskom groblju svetog Kalista. Sveti Jeronim piše godine 392. o njemu kao pokojniku, a sveti Augustin godine 400. Njegovo ime uvršteno je u „Rimski martirologij“. Iz Optatovih djela možemo zaključiti da je bio pošten i iskren čovjek, prožet jednostavnom vjerom i praktičnim smislom, točan i savjestan u opisivanju svoga vremena, živahan u pripovijedanju, a umjeren u vođenju rasprava. Kršćanska starina štovala je Optata kao uglednog branitelja Crkve, a njegovo djelo znatno je utjecalo na mnoge uglednike, među njima na svetog Augustina i svetog Fulgencija. Bio je istinski branitelj crkvenog jedinstva i zagovornik nauka da sakramenti djeluju neovisno o svetosti onoga tko ih dijeli. Koliko je sveti Optat bio čovjek Crkve, svjedoči i njegova izjava: „Kršćanin mi je ime, katolik prezime.“

Preuzeto: http://www.zupajastrebarsko.hr/

PODIJELI