Sveta Pričest i zanimljivi podatci iz bogate riznice svetaca

162
Sveti Apostol Jakov Stariji, prvi biskup Jeruzalema, pogubljen od Heroda Agripe godine 44.
U Liturgiji Svetoga Jakova svećenik kod Svete Pričesti moli:
Neka nas Gospodin blagoslovi i učini dostojnima
da sa čistim kliještima prstiju užarenih ugalj primimo
te položimo vjernicima na jezik.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Sveti papa Siksto Ibio je sedmi papa od 117. do 126 godine. Napisao je Poslanicu svim crkvama u kojoj on naglašava:
Neka sveto posuđe ne dotiče drugi već posvećeni i Gospodinu prikladni muževi. Veoma je nedostojno da Gospodnje posvećeno posuđe primaju neki drugi, već Gospodnji službenici i Njemu posvećeni muževi, da se Gospodin ne razljuti nad tolikom drskosti, te nametne nevolje svojem puku,
te tako oni čak još oni, koji nisu pogriješili, trpe i stradaju od zla, jer vrlo često pravedni stradaju za bezbožne.”
 
U “Liber pontificalis” zborniku koji donosi Disciplinu i Liturgiju
Rimske Crkve prije šestoga stoljeća stoji da je Sveti Papa Siksto I. naredio:
“Nitko, osim onoga koji predvodi liturgiju, ne smije dodirivati Sveta Otajstva.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sveti Justin, filozof, mučenik 164.g.
U “Prvoj Apologiji” Sveti Justin opisuje euharistijsku liturgiju na svečanost krštenju.
Starješina završava molitvu i zahvalu (euharistiju), a sav narod kliče: Amen!
Kad starješina svrši zahvalu i sav narod prihvati, oni koji mi zovemo đakoni
dijele svakome nazočnome od prikazana hljeba i vina i vode,
a kasnije đakoni odnese odsutnima. ” (Br.56)
 
Tertulijan, teolog iz Kartage (160.-220.)
U spisu “De corona” (O kruni, vijencu)
o Svetoj Pičesti zapisa:
“Sakrament Euharistije…mi primamo…iz ruke ne nekog drugog nego predstojnika” (10).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Sveti papa Eutihije (275-283)
Opominjao je svećenike:
“Žene neka ne pristupaju oltaru niti dotiču Gospodnji kalež.”
“Nikom svjetovnjaku ili ženi neka se ne povjeri da Pričest odnese bolesniku.”
Na prvom saboru u Toledu (400.g.) preciziran je način primanja Svete Pričesti:
“Tijelo Gospodnje neka se onomu koji se pričešćuje položi u usta.”
Na jedanaestom saboru u Toledu (675.g.) zaprijetio je kaznom ekskomunikaciji
onome tko bi pokušao nakon pričesti izvaditi Tijelo Kristovo iz usta.
 
Sinoda u Rouenu godina 650., katedrala
 
U svom drugom kanonu zabranjuje služitelju Euharistije da stavlja posvećene prilike na ruke pričesnika – svjetovnjaka: [Prezbiter] neka također pazi da ih [vjernike] pričešćuje iz vlastite ruke; neka nijednome svjetovnjaku niti ženi ne stavlja Euharistiju u ruke, nego samo u usta uz ove riječi:
 
“Gospodinovo Tijelo i Krv bilo ti na oproštenje grijeha i na život vječni”.
 
Ako netko to prekrši, neka se ukloni od oltara, budući da prezire Svemogućega Boga i obeščašćuje ga, koliko to do njega stoji(Mansi, sv. X st. 1099-1100).
 
 
Sveti Toma Akvinski, crkveni naučitelj, jedan od najbitnijih crkvenih teologa (1225-1274) u glavnom svom djelu “Summa theologica” (vrhunsko – kapitalno djelo, jednako ima bitnost kako onda tako danas, samo pridržavamo li ga se?) tumači o službi svećenika slijedeće:
 
“Svećeniku pripada zadaća podjela Tijela Kristova iz ove osnovice:
-svećenik je posrednik između Boga i ljudi. Kako što je njegova zadaća da darove puka prinese
Bogu, tako je njegova dužnost da od Boga posvećene darove prenese puku.
 ovaj sakrament iz strahopoštovanja smije doticati posvećeni stalež.
Budući da su Hostije i Kalež posvećeni, isto tako kao i ruke svećenika, da ovaj sakrament dotiče.
Stoga nikome drugome nije dozvoljeno doticati, osim u prijekoj potrebi… ” (III, 82)
Tridentinski sabor (1545-1563) u osmom poglavlju dekreta o Presvetom Euharistijskom Sakramentu tumači: “U blagovanju sakramenta uvijek je bio običaj u crkvi, da svjetovnjaci
primaju Pričest od svećenika, a svećenici celebranti, da sami sebe pričeste.
Taj običaj budući da potječe od apostolske Predaje, treba s pravom zadržati.” 
PODIJELI