Sv. Josip Zaručnik B. D. Marije

140

SV. JOSIP ZARUČNIK B. D. MARIJE

 

19. ožujka 2016.

 

1.2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16

Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29

2. Rim 4, 13. 16-18. 22

Mt 1, 16. 18-21. 24a

 

Uvod

Kao vjernici danas smo se na blagdan sv. Josipa zaručnika B. D. Marije skupili slušati Božju riječ i slaviti spasenjsku i otkupiteljsku žrtvu Kristovu. Sv. Josip zaštitnik je očeva, muževa, radnika i obrtnika. Štuje se i kao pomoćnik u smrtnom času. Još u 17. stoljeću hrvatski ga je Sabor odabrao i proglasio zaštitnikom Hrvatske države, dok je 1870. godine proglašen zaštitnikom, cijele Crkve i svake obitelji. Isto tako sv. Josip je zaštitnik i naše Mostarsko-duvanjske biskupije. U dostojnoj proslavi današnjega blagdana priznajmo svoje grijehe i pokajmo se za njih.

 

HOMILIJA

Iako nemamo mnogo podataka o životu sv. Josipa, ne možemo sumnjati u važnost njegove odgojiteljske uloge za Isusa. Josipu se kao čuvaru Djevice Marije, možda nije uvijek pridavala njegova prava uloga, kao muža i njegovo sudjelovanje s Marijom u Isusovu rastu.

Tek neko vrijeme nakon Isusova začeća, Josip je primio svjetlo odozgor, da dijete dolazi od zahvata Duha Svetoga. Josip je stoga preuzeo odgovornost očinskoga utjecaja na razvoj Isusova života. Prema Božjem naumu bilo je potrebno da se Isus rodi i može rasti u obiteljskoj klimi i okolnostima u kojoj se otac i majka ujedinjuju u potrebnom razvoju djeteta. Prepoznajemo kako Stvoritelj daje važnost odgojnoj zadaći oca u obitelji. Josip je primio posebno poslanje i u njega založio sve svoje ljudske sposobnosti uz Božje vodstvo. Josip jer je živio u nadi obećanoga spasenja, mogao je doprinijeti Isusovoj pripravi za njegovo poslanje.

Obavljajući tesarski zanat, Josip ga je prenio i na Isusa. Tim je zanatom obrađivao komade drveta, koji su služili za izgradnju i uređenje kuća. Bio je to zanat posebno prikladan za Isusovo buduće poslanje. Posao obavljen za kuću prema željama pojedinaca naviještao je uzvišenije djelo izgrađivanja Božje kuće i izgradnju duhovnoga boravišta, hrama Duha Svetoga u svakom kršćaninu.

Josipovo odgajanje bilo je široko i posebno djelotvorno, jer je Isus po riječima evanđelista Luke bio u poslušnosti podložan Josipu i Mariji (Lk 2, 51). Josip je pridonio formaciji Spasiteljeva čovještva, a mi još i danas primamo plodove toga Josipova očinskoga odgoja. Sv. Josip svima nam je primjer i uzor strpljivoga odgoja i mudroga odgojitelja u izgradnji duhovnoga boravišta u svojemu srcu, kako bismo bili i ostali hram Duha Svetoga.

fra Mate Tadić, OFM

PODIJELI