Stvoritelj svijeta vratit će vam duh i život

239

Stvoritelj svijeta vratit će vam duh i život. (2 Mak 7,23).
Bog ti se nudi, daje!
Kada Isusa nađeš, a tu je s tobom,
našao si sve i imaš puninu svega!
Što želiš:
biti na strani Isusa Krista ili na strani Barabe?
Odluči se za ljubav!
Ljubav se prihvaća,
sve što je tvrdo i gorko,
radi Isusa koji je ljubav.
Zato moli Boga da ti dođe u pomoć.
Bogu se predaj,
da te on može liječiti,
tješiti i praštati ti
sve ono što je u tebi zapreka na putu ljubavi.
Predajući sebe stekao si najveće blago, a to je Isus.
Drugoga bogatstva ti ne treba,
jer Isusa imaš.
Isus je tvoja providnost,
tvoja ljubav.
Isus je sve što trebaš u životu!
Ostani vjeran Kristu, Nebeskoj Majci i Crkvi katoličkoj. Btb

Apostoli Krvi Kristove

PODIJELI