STARA KUĆA I USPOMENE MOJE

452

 

E što volim miris kuće stare
I njezina ognjišta u njoj,
U Dušu mi i u srce ulazi
Kad ositi moj ga stari nos.

Stara kuća još u meni živi
I živit će u sve vike vikova,
Ona vam je baš u meni ljudi
Ko kada je ona bila nova.

U njoj sam se rodio ko dite
Prvi korak tu učinih ljudi,
Prva slovo napiso sam u njoj
I prvu pismu sastavio s njime.

Stara kuća uspomena puna
Tog ditinstva i mladosti moje,
Ko je može zaboraviti ljudi
Raj na zemlji stara kuća to je.

Još u meni tog mirisa ima
I izlapit nikad ljudi neće,
Bez obzira di se nalazio
Mirisat će ko u maju cvjeće.

E što volim staru kuću našu
I sve u njoj što tu ostalo je,
Gledam sliku i uživam ljudi
Tu ditinstvo u njoj osta moje!

17.05.2017. Brat Bojan.

PODIJELI