Pitanje:

Neku večer sam sanjao moje nekadašnje susjede koji su pokojni, majku i sina koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Kada sam se probudio ostao sam jako iznenađen jer ja živim više od pola života u drugom gradu a u rodno mjesto ne dolazim tako često. S tim svojim susjedima nisam bio baš previše vezan a nisam previše ni mislio o njima. Nakon sna sam malo razmišljao o njima i sjećam ih se kao dobrih ljudi koji nisu bili neki vjernici,nisu išli na sv. Misu ali nisu nikome činili zlo i bili su prema svima dobri. Što zapravo znači moj san ako mi možete objasniti?

 

Odgovor:

Snovi u Svetom pismu

Bog je u biblijsko doba komunicirao s ljudima na različite načine i prenosio im važne poruke. Ponekad je to činio putem snova. Ali to nisu bili svakodnevni snovi, koji su obično nelogični i nepovezani. Ti snovi su bili živopisni i i prenosili su konkretnu poruku. Na primjer, prorok Danijel je u snu vidio nekoliko zvijeri koje predstavljaju političke sile, počevši od Babilona pa sve do naših modernih vremena. Bog je u snu rekao Josipu iz Nazareta, Isusovom ovozemaljskom ocu da sa Marijom i Isusom pobjegnu u Egipat. Tako kralj nije mogao da ubije Isusa. Kad je kralj umro Anđeo Gospodnji progovori Josipu u snu da se vrati iz Egipta i da je opasnost prošla. Anđeo Gospodnji Josipu u snu objašnjava da ne otpusti svoju ženu Mariju zbog sumnje u njezinu nevjeru. Pismo nam govori kad se Josip probudio od sna da je odmah postupio po anđelovim riječima. Redoviti tumači snova su naši Anđeli čuvari, u tradiciji našeg naroda da se svake večeri prije spavanja pomolimo našem Anđelu čuvaru predivnom molitvicom ”Anđele čuvaru mili”, te stoga vjerujemo da su oni naši čuvari dobroga i ugodnog sna. Dakle, vidimo da u Svetom pismu Bog komunicira sa svojim izabranicima kroz snove putem anđela.

 

Govori li Bog i danas kroz snove?

Bog je u puno navrata u Svetom pismu govorio ljudima preko snova. Primjeri su Jakovljev sin Josip koji je bio prvak u analiziranju i tumačenju snova. Imao je dar –karizmu tumačenja snova Pos: 37,5-10, Salomon 1. Kr. Postoji proroštvo proroka Joela koje je Petar-Kefa citirao u Djelima 2,17, koje spominje da Bog koristi snove u svojim planovima. Međutim, postoji jedna razlika u načinu na koji tu biblijsku istinu primjenjujemo na današnje vrijeme. Trebamo imati na umu da je objava dovršena smrću zadnjeg apostola, te da u Bibliji nalazimo sve što trebamo znati od sada pa do sudnjeg dana. Bog se objavio u povijesti. Najprije kroz Stvaranje, Svemir je najljepša Knjiga ikad napisana, napisana prstom Božjim i ona se zove naravna objava. Druga je povijesna objava, kroz proroke i, naposljetku, kroz Isusa Krista koji je „ujedno i posrednik i punina sve objave“, On objavi daje puninu i dovršava je te „nemamo više očekivati nikakvu javnu objavu“ prije nego se u slavi pojavi Isus Krist. Za kršćane je javna objava završena smrću posljednjeg apostola. Ali to ne znači da Bog i danas ne govori kroz snove. Sve što Bog kaže, bilo da se radi o snu ili viziji u potpunosti će se slagati s onime što je već objavio u Svetom pismu.

Snoviđenja i bilo koja viđenja i vizije se ne smiju staviti iznad Svetoga pisma po pitanju crkvenog autoriteta. Ako Bog želi da nekom progovoriti u snu, njegova poruka bit će u ekvivalentna njegovoj Riječi u Bibliji.

Zbog dostatnost Svetoga pisma, vjerujemo da Bog danas ipak ne govori redovito kroz snoviđenja. U isto vrijeme, ne možemo zanijekati tu mogućnost na osnovu svetopisamskih svjedočanstava, te tako zalazimo u otajstvene dubine koje čovjekovom umu nisu dostupne.

Ako ste nešto zanimljivo i mistično sanjali i mislite da je to od Boga, u molitvi istražite Božju volju kroz Riječ kako biste bili sigurni da je san u skladu sa biblijskim naukom. Ako jest, onda u molitvi meditirajte i kontemplirajte da dokučite što bi Bog htio da učinite na osnovu toga sna i da li Bog preko sna želi neku duhovnu akciju od vas, npr. to su redovito molitve za pokojne. Još je egzorcist Gabriele Amorth govorio da Bog dopušta pokojnim dušama da uđu u snove određenim ljudima da zamole da se žrtvujemo i molimo za njih. Vjerujemo ako Bog progovori kroz san da će nam On to i kroz molitvu i pojasniti. U Rječniku biblijske teologije, nalazimo da je san nešto nužno i tajanstveno u ljudskom životu te ima dvije strane: on je počinak koji preporađa čovjeka. Izvor je života,zato se odlikuje raznim prenesenim značenjima. U uvodnom ulomku možemo već na početku vidjeti da je to nešto tajanstveno i neistraženo. Dovoljno je samo spomenuti Mariju Simmu apostola pokojnih duša kojoj preminule duše redovito dolazile u sne i molile je da se za njih žrtvuje.

Nalazimo također u Knjizi Postanka o vremenu Božjega pohođenja o Adamu koji pada u tvrd san, te mu onda Bog daje družicu-ženu. Ono što često muti kršćane koji vjeruju okultnim pojavama snova upravo je to da je noć vrijeme utjecaja zlih i mračnih sila. San mogu pohoditi posebno opasni noćni demoni te nas napasti dok spavamo(ima puno svjedočanstava gdje ljudi opisuju da su bili gušeni u snu,te da im je i fizički znak ostao na tijelu od toga). Ovdje ćemo se prisjetiti don Boscovih ”Snoviđenja” gdje mu Gospodin predskazuje buduće događaje na otprilike 500 stranica. Znamo što se dogodilo Samsonu u snu, ali njegovo buđenje od grijeha bludnosti znak su pobjede nad smrću. To nam se lijepo očituje u Novom zavjetu kada Isus budi Jairovu kćer, Lazara od sna ili duhovne smrti, dajući im nadu u uskrsnuće. Crkva je oprezna u odnosu na snove, a i zbog naravne datosti da snovi izviru iz košmara podsvijesti i da se to nekako izbija u snu, Crkva upozorava kako ne valja onda snovima pridavati važnost i tragati za “sanjaricama” koje bi svakom snu definirale neko značenje kao proroštvo za našu budućnost. No, sigurno da snovi imaju neku vezu s našim svjesnim životom. Crkva naglašava da su u Bibliji u povijesti spasenja često bili ljudi koji su obdareni takvim objavama. Takvih objaviteljskih snova ima i u životu nekih svetaca.

No, jer postoji opasnost da se san bez kriterija uzme kao naše pravilo, sigurniji je put ne prepustiti se traganju značenja svakoga sna.

Ovo bi trebao biti odgovor svakom kršćaninu da se više prepušta Božjem pouzdanju, a nikako okultnosti, zazivanju duhova (da bi se kontaktirali preminuli rođaci) i tumačenju sanjarica. Čini nam se da se čovjek danas više bavi senzacijama koje okružuju ovakve pojave podsvijesti nego pouzdanjem u Božje milosrđe u ono što se ima dogoditi u eshatologiji. Čovjekova podsvijest još je nedovoljno istražena, a mnogi su opterećeni svojim snovima. Neki od njih se i ostvaruju.Područje čovjekove duhovnosti, psiholoških datosti i funkcija ličnosti nedovoljno je istraženo i uglavnom se bazira na hipotetičkim postavkama. Sam čovjek nalazi se u stanju oštećene fizičke i duhovne prirode. Spavanje je stanje promijenjene svijesti, kada se organizam odmara i miruju.Psihička aktivnost tokom spavanja također je smanjena i značajno promijenjena, a javlja se u obliku snova.

Da li se ikada Bog obraća ljudima putem sna? Čujte sada riječi moje: prorok kad je među vama, ja ću mu se Gospodin javljati u viziji i govoriti ću s njim u snu. Bog ovdje jasno kaže da proročke objave mogu biti dane putem sna. Ako se među vama pojavi prorok ili čovjek koji sanja snove i on ti pokaže neki znak ili učini neko čudo, pa se taj znak ispuni ili se dogodi čudo o kome ti je govorio, i on ti kaže: ‘Hajde da idemo za drugim bogovima, koje ne poznaješ, i da njima služimo’, ne slušaj riječi tog proroka ni čovjeka koji je sanjao taj san, jer vas Gospodin, vaš Bog, iskušava te da bi znao da li volite Gospodina, svog Boga svim svojim srcem i svom svojom dušom. Za Gospodinom idite i njega se bojte, njegovih se zapovijedi držite i njegov glas slušajte, njemu služite. Ovaj biblijski odlomak nam govori da mogu postojati dva natprirodna izvora naših snova,Božji i sotonski. Putem sna Bog ne daje samo proročka viđenja, već također savjetuje, upozorava, ohrabruje. A poslije toga izliti ću svoj Duh na svako tijelo, i prorokovati će vaši sinovi i vaše kćeri. Vaši starci sanjaće snove, a vaši mladići imati će vizije. Biblija nam takođe pomaže da bolje shvatimo svrhu i ulogu snova. Sotonski snovi i vizije takođe mogu sadržati viđenja nekih događaja iz budućnosti. Takvi mističari su obično okuženi demonskim utjecajem, bilo kroz magiju ili nekog oblika okultizma,čitanjem okultne literature, držanjem okultnih predmeta u svome domu, spiritizma, kartomanije, čitanje iz kave, čitanje horoskopa. Oni koji padnu dublje u okultizam mogu da dožive  astralne projekcije. Poznati su i slučajevi kliničke smrti koje demoni također u nekoj vrsti prividnog putovanja koriste za objavu izopačenih duhovnih poruka, čiji cilj je zavođenje ljudi od Riječi u Svetom pismu. Takve priče pune su spiritualnih susreta sa anđelima, viđenjima raja, pakla, čistilišta i itd.

J.W. Goethe je rekao: Praznoverje je dio čovjekova bića i zato, ako ga želimo u potpunosti potisnuti  iz života čovjeka, nailazimo na neki nevidljivi otpor.

 

Sigmund Freud

Poznati psihoanalitičar, otac psihoanalize, Sigmun Freud, bio je austrijski neurolog koji je osnovao disciplinu psihoanalize. Freud je najpoznatiji po svojim teorijama nesvjesnog uma i mehanizmu depresije, te za stvaranje kliničkih metoda psihoanalize za istraživanje uma i liječenje psihopatologije kroz dijalog između pacijenta i psihologa. Od 1912. bavi se pitanjem oca, pojmovima nagona života eros i nagona smrti tantos, principa realnosti i principa zadovoljstva. Zbog epidemije gripe umire Freudova kćerka Sophie, a iste godine on predlaže novi model društvenog sklopa u kome se pojavljuju ego, id i superego. Ipak, najvažnijim otkrićem smatra se činjenica da kokain može biti upotrebljen za liječenje mnogih bolesti. Sam Freud je uzeo drogu bez pojave nekih štetnih učinaka, no njegovo oduševljenje ovim otkrićem ubrzo se smanjilo zbog spoznaje da kokain stvara ovisnost te da se gubi percepcija realnosti.

 

Freud i snovi

Tumačenje snova je djelo kojim i simbolično, analizom osobnih snova, koje je nazvao kraljevski put u nesvjesno započinje novo doba svojega života. Snovi najbolje ilustriraju logiku nesvjesnog, koja je različita od logike svjesnih misli. Zato psihoanaliza poklanja pozornost snovima, dosjetkama, jeziku, igrama riječi. Freud napušta tehniku hipnoze i počinje sve češće primjenjivati metodu slobodnih asocijacija i analize snova. Postepeno počinje analizirati i parapraksije, čitanju, pisanju. Zatim je proučavao dosjetke i šale, kao treći put u nesvjesno, a smatra ih ekspresijom potisnutih želja i ideja. Poput kraljevske lude, koja govori samo istinu ”Car je gol”. Freud je vjerovao da primarni proces mišljenja “ne uzima u obzir uobičajena ograničenja vanjskog svijeta i društvenog okruženja”, te štoviše, ignorira ograničenja postavljena vremenom i prostorom. Na primjer, susrećemo ga u aluzijama, analogiji, fantaziranju, a osobito u poeziji, šalama, snovima. Snovi govore simboličkim jezikom. Tipični simboli su npr. tijelo kao kuća. Njegov učenik C. G. Jung je nastavio njegov rad. Kao što je poznato, kasnije su se razišli u nekim mišljenjima, pa tako je bilo i po pitanju snova. Freud je smatrao da se kod tumačenja snova treba pristupati individualnom nesvjesnom i da u pozadini svih snova leži veliki pokretač a to je seksualni nagon.

Jung je smatrao da se kod tumačenja treba poslužiti i kolektivnom nesvjesnom koje dijelimo sa svim ljudima. U tom kolektivnom polju prebivaju i arhetipovi. Freud je pretjerao kad je tvrdio da nama upravlja samo seksualni nagon koji utječe i na snove. Iz iskustva znamo, da često puta sanjamo stvari koje nas muče u životu a nisu seksualne naravi. No, u današnje vrijeme kada je seksualna energija u totalnom rasulu, ne smijemo zanemariti i njen utjecaj na snove. Još jedan faktor u njihovom razilaženju je bila tvrdnja Freuda, da su snovi samo jedna fasada koja ima skriveno značenje, dok je Jung tvrdio da je san prirodna pojava i kao sama priroda, nema nikakvu namjeru da obmanjuje već teži da nešto izrazi na najbolji mogući način a to su znakovi i simboli. Jung je smatrao da posebnu pozornost treba obratiti na kraj sna, jer na to nemamo utjecaj, ali kraj sna po njemu ukazuje na pravu situaciju. Ukazuje i na to da je neke stvari lakše tumačiti kada povezujemo više snova. Ako nas nešto tišti, poruka u snovima će se sama pojaviti. Zato, ako ne možete protumačiti neki san, ne brinite. Poruka će ponovno doći. Povezivanje snova olakšava razumijevanje problema.

Snovi su previše osobna stvar i zbog toga, sanjarica rijetko kada može pomoći i tu često dolazi do zabluda oko tumačenja. Postavlja se pitanje je li nam je sanjarica ikad pomogla protumačiti san? Postoje neki standardi za tumačenje snova. Te standardne vrijednosti nazivamo arhetipovi, kako ih je nazvao Jung. On je naveo četiri arhetipa. U današnje vrijeme, oni su detaljnije obrađeni i definirani. Oni su iznimno bitni jer su oni ekvivalent rječniku stranih riječi. Kada naučite taj rječnik stranih riječi, tumačenje snova će vam biti lako kao i govoriti bilo koji strani jezik koji ste učili. Tumačenje snova nam više neće biti misterija i predodređeno samo za one koji su upućeni u tajne života.

 

Kristijan D.

PODIJELI