Sluge se Kristove raduju!

76

Voli radosno, daruj se iskreno… osmijehni se i kad ti je do plakanja, jer znaš da je sa tobom snaga Duha Svetoga. Sluge se Kristove raduju, i što god čine u njegovo je moćno ime. Daruj svoju ljubav, nekom će zasigurno značiti, nema veze ako ti to ne rekne… Bog zna da si nekog utješio melemom svoga srca. Čin ljubavi ukrašava i oplemenjuje čovjeka… ostani svetih misli unatoč kušnjama… Jednom će ti se sva ljubav vratiti… više nego možeš zamisliti… Bitno je biti ljubav…. jer ljubav je stanje srca i duše koje ljubi Boga.

ANA EMANUELA, 11.02.2018.

PODIJELI