Slaba sam

150

 

 

Slaba sam dobri moj Bože

Slaba sam dobri moj Bože!

I ne znam da li ću imati snage,

da grijehu i iskušenju kažem ne.

Zato te molim budi moja snaga,

u svakoj životnoj borbi budi uz mene.

 

Slaba sam dobri moj Bože!

Ja sam tek jedna ljudska duša,

prepuna grijeha mana slabosti.

Zato te molim budi moja snaga,

ne želim grijehom srce ti probosti.

 

Slaba sam dobri moj Bože!

Zato te molim,vapaj ti šaljem,

budi mi snaga,oslonac,stijena.

Da čiste duše dodem pred tebe,

u svjetlosti vječnoj bez mračnih sjena.

 

Luca Fojtik

 

PODIJELI