S Isusom možeš sve

131

Jedino je u Gospodinu pobjeda i snaga! (Iz 45,24).isus lice1
Tko je kao Bog!
Velik je i silan Bog!
A ti moraš povjerovati u njega
da on uistinu u svojoj sili može djelovati.
Bog može svaku krivinu
u tvome životu ispraviti.
Vjeruješ li da je Isus živ?
Isus je sama ljubav,
sama dobrota,
beskrajno milosrđe!
Poklekni pred Isusom!
Spusti se na koljena
i predaj Isusu sve!
Ponizi se pred Isusom!
I traži pomoć od Isusa
u svemu jer si slab.
S Isusom možeš sve!
U TEBE SE GOSPODINE UZDAJEM! Btb

Apostoli Krvi Kristove

PODIJELI