Recenzija na nagovor don Josipa Radića „BIT ĆEMO PITANI O LJUBAVI!” „U večer našega života.”

254

Ljubavi božanska rasplamtavaš mi dušu i srce nebeskom čežnjom, činiš me darovnom prijateljicom tvojom i prijateljicom svih tvojih stvorova, divna je tvoja zapovjed da ljubimo jedni druge, u tom činu isparavaju tuge,kada ti se darujemo i prihvaćamo tvoju svetu volju, tvoj Duh Sveti prebiva u nama i pridržava nam križ. Putevi tamni, postaju svjetlosni, sve ljubav tvoja ispunjava Kriste milosni, hvala za ljubav koju nam donosiš, hvala ti na divnom slugi tvome don Josipu Radiću, kreposnoj duši punoj ljubavi za tebe i bližnje. Blagoslovi mu dušu i srce koje nas upućuje u ljubav nad ljubavima, kao što je je tvoj miljenik sveti Ivan od Križa rekao; “Bit ćemo pitani o ljubavi u večer našega života.” divan je ovaj njegov nadahnuti nagovor. Ljubavlju iskrenom ozdravljamo jedni druge, jer je ljubav lijek od tebe Isuse, podari nam svima istinsku vjeru, predanost Nebu svetome dok ti hodočastimo na ovom zemaljskom križnom putu. Spasitelju Isuse, učini nas poniznima, da bi znali ljubiti čisto, trajno. Jedini si uzor kršćanskom srcu, srcu istinskog vjernika, samo tvoja ljubav neka bude naš veo, naša istinska postojanost. Vrati nas sviju u nebesku prirodu našeg bića, da volimo nadnaravno, vrati nas sretnom disanju blagoslovu vječni, okrijepo naša. Pričest sveta neka nam u duši sja pri primanju sa ljubavlju tvoga Tijela milosnoga. Hostijo sveta ozdravi nas, iz grijeha izbavi snagom otkucaja tvoga Presvetoga srca punog ljubavi. Hvala ti na križevima svijeta, koji nas čine osvještenima u vjeri, sva ova patnja nas vraća tebi, tebi ljubavi vječna koji si se potpuno za spasenje naše sa neizrecivom mukom predao. Ljubav si nam dokazao, na ljubav si nas pozvao, trpljivima zbog tvoga Duha Svetoga učinio. Ljubav je smisao života, vrati nas ka sebi Bože ljubljeni, jer tek tada mi ćemo biti istinski radosni. Amen.

Sa ljubavlju i vjerom Ana Emanuela, Bilaj 12.05.2018.

Tople prporuke braći i sestrama u Kristu, poslušajte divnog slugu Božjega don Josipa Radiće i pomolite se za njega! Bog vas blagoslovio milošću svoga Presvetoga srca i darovima Duha Svetoga, amen!           

PODIJELI