Princ Jeruzalemski

97

Princ Jeruzalemski ukrašen je svetom ljubavlju. Očima nebeskim na moje boli gleda, plaštem brižnosti prekriva mi rane, kaže još nećeš iskrvariti. Krila bijela zbog mene je zakrvario, posvećujući moj križni put sjajem svoje iskrene požrtvovnosti. Takvog te vidim… u vizijama svojim… tebe anđele zbog kojeg možda ja postojim… ja puna čekanja na LJUBAV OD BOGA. Budi tu kraj mene bar u sudnji dan, da pred Gospodina kleknemo i zadobijemo oprost i milost vječnu. Da odemo u našu rajsku kućicu, gdje se dječica igraju i anđeli vesele našoj pobjedi ljubavi. U ruhu ćeš me bezbolnom tada gledati… u haljini od ruža vječno ću ti mirisati. Samo me zagrli… bar dušom dušo moja… tajno Kristovih dlanova…. MOLIM da mi te pripiše na moje molitvene, neka mi se pridruže molitvi svi sveti anđeli i arhanđeli, ljubav mora voljeti, ljubav se mora čuvati, amen.

Od  Ana Emanuela, 7.01.2018.

PODIJELI