Presveto Trojstvo

80

Propovijed povodom blagdana Trojstva

Danas slavimo Sveto Trojstvo. Slavimo jednog Boga, kroz Njegova tri aspekta (oblika). Sve što kažemo o Bogu, ograničenje je onoga koji je neograničen.

I kad nije bilo ništa, bio je samo Bog. I kad je stvoreno sve, nema ništa izvan Boga. Kada Bog na visini izražava svoju volju, stvara i planira, zovemo ga Ocem. Kada Bog stvara oblike i u oblicima stvara i održava život, zovemo ga Sinom.  Kada Bog svojom snagom i aktivnošću pokreće sve, i kada stvara atome, materiju, razine i podrazine, zovemo ga Duhom Svetim.

U neizmjernom sjaju nalazi se Gospodin našeg Sunčevog sustava, sunčani Logos, ili naš Bog. On se izražava preko sedam velikih duhova pred prijestoljem Božjim. To su centri snaga i života preko kojih struji neiscrpan život sa različitim karakteristikama.

Sve što je u Sunčevom sustavu stvoreno, opstoji i živi u Njemu. Zato od Njega ne može biti ništa skriveno, ni misli ni djela – i sve predstavlja jedinstveni Božji organizam.

Kada se sunčani Logos, naš Bog manifestira, to čini kroz svoja tri aspekta, kroz Trojstvo: Bog Otac, Bog Sin, Bog Duh Sveti, jednako vječni, jednaki i svemogući. Tako voljom i snagom Oca, mudrošću Sina, i inteligencijom i aktivnošću Duha Svetoga, Logos se manifestira, stvara i izražava u materiji kao Trojstvo. Ipak, naš Bog je jedan, jedinstven, nedjeljiv.

Odraz božanskog Trojstva prisutan je i u svakom čovjeku i slavimo ga kao Kristov plamen u našem srcu, kao mudrost, ljubav i snagu. Slava i hvala Svetom Trojstvu. Slava i hvala Bogu Ocu, Bogu Sinu i Duhu Svetome. Slava i hvala Bogu prisutnom u čovjeku kroz trostruki Kristov plamen u našim srcima.

Amen

PODIJELI