Presveto Trojstvo

167

godina C

 

 

 

 

PRESVETO TROJSTVO

 

 

Izr 8, 22-31

Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9

2. Rim 5, 1-5

Iv 16, 12-15

 

 

UVOD

Pogledamo li svoje prste, vidimo kako svaki prst ima tri različita zgloba. Svaki zglob čini da se dio prsta pokreće. Kada se sve tri zgloba pokrenu zajedno možemo otvoriti i zatvoriti svoju ruku, posegnuti za nečim ili nešto držati. Ovim čudesnim mehanizmom možemo posaditi cvijet, držati nekoga za ruku, zaštiti nejakoga i zagrliti onoga kojega volimo.

Tri zgloba, jedan prst; nekoliko prstiju, ruka; dvije ruke, moć držati, zaštiti i brinuti se. Naše ruke kojima se za nekoga brinemo ruke su Božje, srce kojim volimo srce je Božje. Suosjećanje s kojim pružamo svoje ruke prema potrebnima suosjećanje je Božje.

Na današnju svetkovinu Presvetoga Trojstva, prisjećamo se i slavimo trenutke u kojima smo doživjeli djelovanje Božje ruke u našem životu. Želimo sebi posvijestiti da se svatko od nas i čitav svijet, nalazi u Božjem zagrljaju ljubavi. Priznajmo svoje grijehe i propuste.

 

HOMILIJA

Kad je crkveni pisac Origen, nakon rođenja bio kršten te su ga iz crkve donijeli kući, njegov otac Leonidas poljubio ga je u grudi. Žena ga je upitala: „Leonidas, što to činiš našemu sinčiću?“ Odgovorio je: „Ljubim mjesto gdje se je nastanilo Presveto Trojstvo u duši mladog stanovnika zemlje“.

Kao dio globalnoga svijeta ponosimo se znanstvenim rezultatima koje smo dosegnuli, poznavanjem prirode i vladanjem njezinim silama. Ali – isto su tako bili ponosni ljudi, svih prijašnjih vremena. Svi mislimo da smo dosegli završnu točku znanja i moći. Iako još ne znamo odgovore na sva pitanja, mislimo da je sve protumačivo. Upravo zato moderni čovjek odbija vjeru, izražavajući sumnju u sve što se ne može pokazati, dokazati, opipati ili materijalizirati.

Znanost se uglavnom bavi vidljivim i dokučivim stvarima, dok vjera poseže za nedokučivim, nepristupačnim i nedodirljivim. Ipak, cijelu istinu čovjek neće dosegnuti na ovome svijetu, jer je to pridržano za onostranost uz tri božanske osobe: Oca, Sina i Duha Svetoga.

Mi koristimo atomsku snagu, ali nam bit atoma ostaje nepronicljiva. Koristimo električnu energiju, ali nam je sam elektricitet još uvijek tajanstveno pitanje. Zato se ne moramo čuditi što ne poznajemo Božju bit, nego trebamo zahvaljivati Onomu koji nam je i ovo malo objavio.

Presveto Trojstvo je temeljna tajna naše vjere. Ako ni jedna vjerska istina nije plod ljudskih mozgova i razmišljanja i ako nam ni jednu nisu objavili tijelo i krv, nego Otac nebeski, onda se to može reći za ovu vjersku istinu – postoji samo jedan Bog, a u njemu tri božanske osobe.
Veličina i uzvišenost Presvetoga Trojstva, posve je drugačija nego to možemo zamisliti i pretpostaviti. Boga ne možemo mjeriti našim ljudskim mjerama, a On za svoju sreću nije potreban čovjeka. Tri božanske osobe same su sebi dovoljne u svojoj sreći, koju među sobom daruju jedna drugoj od same vječnosti.

Onda ćemo možda reći i razočarani, da je Bog daleko od nas. Ali nam je beskrajno blizu, On je u nama. Onaj daleki Bog je i Bog koji je i blizu. Ako toga budemo svjesni, onda ćemo se i vladati dostojno blizine toga Gosta. Ako računamo na Boga i Njegove zapovijedi. One za nas nisu ograda od bodljikave žice koja nas sputava kao robove, nego pomoć i zaštita koja učvršćuje naše zajedništvo s Bogom.

Na svom ćemo životnom putu nailaziti na mnoge poteškoće, neuspjehe i razočaranja, ali ćemo ih lako svladavati samom pomišlju na Božju prisutnost u nama. Ako je On uz nas, tko će protiv nas? Bez njegove volje i protiv njegove volje ne pada ni vlas s naše glave. Onima koji njega ljube i zlo se okreće na dobro.

Presveto Trojstvo je prva i najveća istina i tajna naše vjere. Bog ju je objavio i u njoj nema nikakve prijevare. Tajna je jer ju čovjek ne može do kraja ni shvatiti ni objasniti. Čovjek je stvorenje i ograničeno biće. Njegova dva oka slabo vide, njegova dva uha slabo čuju, a njegov razum slabo shvaća. Ako ipak malo dublje razmišljamo, onda zapažamo, kako je čovjek često čak sam sebi i drugima tajna. Čak ni samoga sebe dovoljno ne poznaje.

Današnji odlomak Ivanova Evanđelja, dio je Isusova oproštajnog govora na Posljednjoj večeri. Prije toga, Isus je najavio da odlazi te obećava učenicima Duha Istine, koji će ih upućivati u svu istinu – puninu objave u Kristu. A potom da je prilagođeno naviještaju, ljudima različitih kultura. Duh nema svoje nauke nego uzima od Krista riječi i djela, kao utjelovljene Riječi Očeve. Kao što je Otac poslao Sina, tako Sin šalje Duha.

Ovim nam Isus otkriva otajstvo unutarnjeg Božjeg života, ali ne da zadovolji našu vjerničku radoznalost nego da pokaže naše mjesto u Božjem otajstvu.
Duh Istine vodi svu Crkvu, kao zajednicu krštenika povezanih s Isusom po vjeri i krštenju. Preko crkvene zajednice vodi i pojedine vjernike. Ne možemo imati pravoga udjela u životu Oca, Sina i Duha Svetoga ako se djelotvorno ne uključujemo u život Crkve po liturgiji, svjedočkom življenju i djelovanju u svojoj životnoj sredini.

Nitko od ljudi ne zna što naše glave misle i što svaki čovjek nosi u svome srcu. Jer često ne razumijemo sebe i svoje postupke, a kamoli riječi i postupke drugih. Postoji tajna već u čovjeku, a još više izvan njega. Koliko li tajni i nepoznanica još uvijek ima u našem svemiru, zraku, zemlji, vodi ili moru! Ono što čovjek poznaje još je uvijek sitnica prema onim neobjašnjivim stvarnostima koje postoje u prirodi, a čovjek polako otkriva ono, što već odavna postoji.

Današnji blagdan Presvetoga Trojstva potiče nas na dublju, žarču i iskrenu vjeru. Kao što se Bog u svom Trojstvu objavio i približio nama, da se i mi tako kao njegova stvorenja približimo Njemu. Bog nam je pokazao, da On nije neki Bog samotnjak, već živi u zajedništvu ljubavi i pravome miru. Zato On želi da to zajedništvo bude i među nama ljudima.

Zato nam se približio, da mu budemo bliži kao i jedni drugima. Da otkrivamo Njegovo neprocjenljivo bogatstvo i primijenimo ga u svom životu. Međutim Bog ipak, unatoč svemu, nadilazi naš razum. Sv. Augustin reče: „Bog ne bi bio Bog kad bi ga čovjek svojim razumom mogao obuhvatiti.“ Zato je teško shvatiti, da je Bog jedan, a da su u njemu tri božanske Osobe što mnogim ljudima stvara problem u njihovoj vjeri.

Neka nam Gospodin pomogne u tom shvaćanju naše vjere, kako bi znak križa što ga činimo u ime Presvetoga Trojstva bio spasonosan, smislen i učinkovit. Današnji blagdan jest velika tajna naše vjere, ali i bogatstvo kojemu stalno trebamo težiti, te se jednom s njime u potpunosti sjediniti. To treba biti naš prvotni i glavni cilj našeg sadašnjeg života.

Na današnji blagdan mi želimo dati čast, slavu i hvalu trojedinom Bogu Ocu, Sinu i Duhu Svetome. Do sada smo slavili pojedinačnu ljubav Boga Oca koji je sve stvorio providonosno upravljajući svim svojim stvorenjima, šaljući nam pritom i svoga Sina Isusa Krista kao Spasitelja svijeta. Slavili smo ljubav Isusa Krista koji je žrtvovao svoje tijelo i prolio svoju krv za naše spasenje i ostao trajno prisutan pod određenim znakovima do kraja svijeta.

Slavili smo ljubav Duha Svetoga na blagdan Duhova koga nam je Isus poslao kao Branitelja, tješitelja i Božju mudrost koja će nas voditi u ovome svijetu, da ne zalutamo na krive putove i da prihvatimo duhovne stvarnosti korisne za našu dušu i tijelo. Međutim, Presveto Trojstvo je za naš razum ipak tajna koju nikada do kraja na ovoj zemlji nećemo moći dokučiti. To je tajna nad tajnama, kojoj se samo svojim srcem može približiti.

 

fra Mate Tadić

 

 

 

PODIJELI