Utemeljitelj Reda

Sv. Ivan od Boga Utemeljitelj Reda milosrdne braće je sv. Ivan od Boga. Rođen je 1495. godine u Portugalu. Zbog životnih prilika kasnije je živio u Španjolskoj. Po naravi je bio nemirni avanturist, energičan i požrtvovan tip. Lutao je po cijeloj Europi i promijenio brojna zanimanja. Tako je bio pastir, vojnik, putujući trgovac, bolničar i napokon utemeljitelj redovničke zajednice. Obratila ga je 1539. godine propovijed sv. Ivana Avilskog. Slušajući njegove riječi ganuo se do suza. Istrčao je iz Crkve i stao glasno naricati. Gospodin zahvaća njegovo srce do te mjere da svojim sugrađanima igleda kao lud. Uvjereni u to zatvaraju ga u neki hospicij. Međutim, u njemu se on pokazao zdravijim i razboritijim od onih koji su ga zatvorili. Videći kako osoblje hospicija postupa s psihičkim bolesnicima, otkriva svoj poziv: on će služiti bolesnima i nemoćnima. Tom je prilikom rekao: “Neka mi Bog dade vremena da osnujem jednu bolnicu gdje bih mogao prihvatiti ove siromahe i služiti im kako ja želim.”

Osnovao je prvu bolnicu u gradu Granadi u Španjolskoj. Tamo je i preminuo 8. ožujka 1550. godine.

Bolnički red

Sv. Ivan od Boga udario je temelje novoj redovničkoj zajednici – Družbi milosrdne braće koja će se brinuti za bolesnike i bijednike. I danas, pet stoljeća od njegove smrti, njegova karizma još uvijek živi. Red ima u 45 država diljem svijeta više od 250 modernih socijalnih ustanova kao što su bolnice, ustanove za retardirane osobe i za duševne bolesnike, ustanove koje zbrinjavaju beskućnike, staračke domove, domove za napuštenu djecu, centre za ovisnike, te mnoge druge karitativne ustanove i organizacije. Glavno obilježje reda milosrdne braće je u prihvaćanju i njegovanju bolesnika u cjelovitosti njegove osobe, tj. primjenom znanstveno-medicinskih metoda liječiti čitavu osobu.

Redovnička zajednica

Svečevo pomaganje bolesnicimaKao i sve druge redovničke zajednice i milosrdna braća imaju svoje redovničke odredbe. Žive po Pravilu sv. Augustina na kojimu se njihov život u zajednici orijentira. Molitva, rad i odmor su glavna obilježja dnevnog reda. Zajednička i osobna molitva, te bratska zajednica glavni su izvori životne snage. Uz tri evanđeoska zavjeta: čistoća, poslušnost i siromaštvo, milosrdna braća imaju i četvrti zavjet, a to je hospitalitet. Pod tim pojmom podrazumijeva se svako karitativno djelo. To su zapravo ljubav i milosrđe na djelu. Bolnički red sv. Ivana od Boga je pretežno laička družba, što znači da su većina redovnika nesvećenici – odnosno časna braća, iako među njima ima i nešto svećenika, koji pastoralno djeluju u službi bolesnima ili su duhovnici po samostanima milosrdne braće.

Kako se postaje milosrdni brat?

Mladić, koji želi postati milosrdni brat ili svećenik mora biti stariji od 17 godina. Osim toga mora biti spreman živjeti po evanđeoskim zavjetima: a to su siromaštvo, čistoća, poslušnost i hospitalitet, tj. obavezan je obavljati neko karitativno socijalno zanimanje. Redovnički život počinje s postulaturom koja traje najmanje 6 mjeseci. U postulaturi su kandidati koji se upoznaju s redom, te uče njemački jezik. Poslije postulature je oblačenje habita, kandidat dobiva redovničko ime, te ulazi u novicijat. U novicijatu intenzivnije upoznaje redovnička pravila, konstitucije i statute reda, njegovu povijest, duhovnost i poslanje, tj. karizmu reda. Uz sve to rade u svojim ustanovama kako bi što bolje upoznali svoje poslanje. Poslije novicijata je polaganje prvih zavjeta, na godinu dana, koji se obnavljaju pet puta. Taj dio u ovom redu zove se skolastikat, u tom vremenu kao privremeni članovi ove zajednice studiraju neko zanimanje, koje je povezano s poslanjem, a to može biti bolničar, liječnik, psihijatar, socijalni radnik, apotekar, teolog-svećenik, sve ovisi dakle o tome kakve tko sposobnosti ima. Poslije petog obnavljanja zavjeta slijedi polaganje slavnih ili vječnih zavjeta.

Red milosrdne braće bio je poznat i u Hrvatskoj.

Prije Drugoga svjetskoga rata milosrdna braća imali su bolnicu na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića. Od nje je ostala samo kapelica Ranjenoga Isusa. Milosrdna bi braća u Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu rado ponovno došla, ali je prije svega potrebno nekoliko mladića koji bi se odlučili krenuti putem sv. Ivana od Boga, tj. postati časni brat ili svećenik. Uvjeti koje pružaju milosrdna braća i načini na koje rade na europskom su vrhu, a njihov ponovni dolazak u naše krajeve sigurno bi podigao medicinsku uslugu na mnogo višu razinu. Prije nekoliko godina u ovaj red stupio je kao prvi puta u najnovijoj povijesti jedan naš 23-godišnji mladić Filip Šljivić, rodom iz Bosne. Ostavio je svoju domovinu i svoj narod, da bi se posve predao Bogu i ljudima koji ga trebaju. Zato ako se netko osjeća pozvanim činiti dobro ili tko želi nešto više saznati o ovom redu neka se obrati na sljedeću adresu:

Frater Philipp Šljivić
Pruefeninger Strasse 86
D-93049 Regensburg
DEUTSCHLAND
Tel.: 0049/9413691032

Na toj adresi mogu se dobiti prospekti o ovom redu na hrvatskom jeziku, kao i knjigu sv. Ivana od Boga i na njemačkom i na hrvatskom.

FRANCISKO PAVLJUK

PODIJELI