Ko to tamo, ko to tamo,
Hoće da me nema.
I abortus i abortus,
Ko višala sprema.

Zar se nije, zar se nije,
I taj baš rodio.
Što ga nije, što ga nije,
Abortus ubijo.

Ko to hoće, ko to hoće,
Da me ljudi nema.
Da li Majka, da li Majka,
Ta voljena žena.

Ili možda ili možda,
Pokvareno društvo.
Ko je njemu, ko je njemu,
Život taj dopušt.

Ko to tami, ko to tamo,
Želi mi baš reći.
Ni bešike, ni bešike,
U grob moraš leći.

Mene Otac, mene Otac,
Dragi Bog stvorio.
Iz Ljubavi, iz Ljubavi,
Jer me je volio.

Komu smeta, komu smeta,
Neka Njega pita.
Dal sam dite, dal sam dite,
Od ovoga svita.

Ko to tamo, ko to tamo,
Crnu smrt mi sprema.
Na svom putu, na svom putu,
Taj baš Boga nema.

Moj je život, moj je život,
I želim da živim.
Ti me rodi mila Majko
Nemoj da te krivim.

A ostalo, a ostalo,
Ti pripusti Bogu.
Jer sa Njime, jer sa Njime,
Živiti ja mogu.

Samo mene, samo mene,
Ti ne ubij Mati.
Mom životu, mom životu,
I Bogu se vrati.

Pa da mogu, pa da mogu,
Materom te zvati.
U životu ovom Majko
Sve će da se vrati.

Ko to tamo, ko to tamo,
Crnu smrt mi sprema.
Ko abortus, ko abortus,
Višala mi sprema!

16.03.2017. Brat Bojan

PODIJELI