Požrtvovnom ljubavlju krune se oni koji Boga ljube. Oni u boli voljene osobe vide suosjećajnost za Krista. Djelom ljubavi može se utješiti patnja križnog puta. Jer je iskreni darivatelj melemne ljubavi svjedok Neba na zemlji. Blago se suzama koje su utješene maramicama duše voljene osobe, blago se rukama koje ih blagoslivljaju i ispunjavaju osmjesima nade. Znam da je teško naći te čovječe anđeoskih vrlina, ali u mojoj duši sav je osjećaj za Boga i tebe i ti si moja milina. Dar Božji bar kao osjećaj vjere. I želim da ti jednog milosnog dana suza radosnica krene kada se sjetiš mene. Bolne a tako u duhu radosne žene, tvoje žene koja te otkada zna za ljubav blagoslovlja, anđela Rafaela doziva i vjerno mu kaziva; Arhanđele ljubavi doprati mi anđela! Krilima blagoslova neka te i danas prati, skupa sa Gospom kraljicom anđela, neka te upućuje ka meni ako je to volja Božja. Raduj se radosti! Raduj se jer ti dušu moja duša ljubi, onako kao u pjesmi nad pjesmama… pronađi me u rešetkama… izbavi me da nam aplauz dadu anđeli u Jeruzalemskom dolu, moramo pobjediti mi drugačiji od onih koji sude… mi ljudi ponizne ljubavi. Pomoli se, svetom vodom blagoslovi moje sne… da nas probudi divna java Novojeruzalemska. Osluškuj svete tajne… u srcu su slađano… tamo sam i ja i ti si tamo… u ljubavi nam je dom. Dao Bog Otac sveta uslišanja u ime Isusovih presvetih rana, iz kojih nam krv spasonosna natapa bića. Osvanulo u ljubavi vjernima Kristu, do sljedeće proslave Gospe od anđela, oprali si nogice, amen.

Od Ana Emanuela, Bilaj 2.08.2018.

PODIJELI