Subota je pred Uskrsom
Završila Muka Krista,
Veliki je Petak prošo
Subota je ljudi čista.

Dok u Grobu Krist odmara
U Crkvu se nosi hrana,
Pozivajuć s njome Krista
Da proslavi Uskrs s nama.

Košare su pune hrane
Vesele se dica mala,
Za ručicu u Crkvu ih
Vodi dobra njina Mama.

Subota je sva u cviću
Obasjana Suncem sije,
Dok Crkva se svome puku
Tad veseli i raduje.

Još su zvona u tišini
Dok u grobu Krist odmara,
Ne želeći da ga bude
Al već sutra bit će s nama.

Subota je, Uskrs sutra
Završila Muka Krista,
Veliki je Petak prošo
Subota je ljudi čista!

30.03.2018. Brat Bojan.

PODIJELI