Poslanica (Sarkozyu, Obami, UN-u, NATO-u i arapskim tiranima)

91

 

O, vlastodršci! Ne varajte se! Ni pred kime nemate vlast, a da vam nije dana odozgo.

Dana vam je od Boga koji je ljubav, apsolutno dobro, pravednost i mir. Data je samo vlast, a sve ostalo preko i više toga, je od Zloga. Zašto onda kričite na Boga moga?

Ako je Bog ljubav – zašto mržnja na nj?

Ako je apsolutno dobar – zašto ga optužujete?

Ako je pravedan – zašto nepravdu činite?

Ako je mir – zašto ratujete?

O, službenici vlasti! Vaša služba koja je dana onima da vladaju je u službi takvih! Pošto je dana od Boga onda i vaša služba mora biti od Boga, a sve ostalo što nije od toga u službi je Zloga!

O, mirotvorci! Isus Krist vam nagovijesti i obeća Blaženstvo. Vama koji štujete Zakon, koji kaže: ”Samo je u Bogu mir, dušo moja!” Jer velika je vaša plaća na nebesima i ime vaše, urezano u zvijezdama.

Obratite se, obratite! Kad shvatite svoje grješke, propuste, slabosti, znajte da ste blizu Krista koji umrije za nas da shvatimo kako nas spasi.

Marko Musić, Tomislavgrad, 24. ožujka 2011.

PODIJELI