PJESMA O ZLU!

136
Ko to sa sobom
Nosi sve boli,
I ne želi
Da ih se rješi.
Ko to tamo
Od sebe sama,
I od svoje
Te sjene bježi.

Kome to život
Ne znači ništa,
I sa njim se
Igrati želi.
Ko to Ljubav
Sa Ljubavlju ne prizna,
I ko to od nje
Ko od smrti bježi.

Ko to radost
Sa tugom mjenja,
I od nje sve
Isto baš želi.
Ko to od sreće
Na ovome svjetu,
Ko od boli
I gube te bježi.

Kome to Bog
Ruku nije dao,
I kome Ljubav
Poklonio nije.
Ko se to tamo
U mraku tužan,
A ipak na silu
Od muke smije.

Zar to nije
Zlo što postoji,
I po ovom svitu
Šeta se i smije.
Zar to nije
Zlobni duh,
Što nas svugdi prat
I sa svojim zlom bije!

20.09.2017. Brat Bojan.

PODIJELI