Tomislav Marijan Bilosnić

Sveti Nikola putniče

donosim šibu u svome gaju ubranu

i dlanove ti pod nju pružam.

Od svakog udarca

novi dar dobivam.

Sveti Nikola nadu ne poričem

iako nisam slušao tvojih savjeta.

Čujem buduće glase da dolaziš

noseći oprost i vreću

u koju ću pohraniti sve rane

po svijetu rasute putom

koji vodi kući darova.

Sveti Nikola u tajni prozora

neka šiba koju mi daruješ

za Božić prolista,

neka nad grijehom kuće osnaži.

Neka zvijezde viju na njoj gnijezda

u dane slavnoga progonstva.

Gnijezdo svake kuće spilja je Betlehema.

Neka šiba u mom gaju ubrana

tvojom rukom postane,

tajanstvenim svjetlom u mrkloj noći.

Sveti Nikola, dijete te vidjeti mora.

U Zemuniku, na prvi dan Došašća 2019. 

 

PODIJELI