Pepelom neka mi čelo ukrasi ruka svećenika nebeskoga

101

Ražalio se Gospodin nad srcem razdrtim od tugovanja… milosrđem ga obasjao… duši zapovijedio da hodočasti pustinjama. Kada se oglase trube Sionske i patnja moja srasti će sa mukom Kristovom… ići ću sa njim kud god poželi… pokušati ću mu biti oaza dok žeđa, pokušat ću mu biti hlad kada ga sunce umori, pokušati ću trpiti sa njim i dao Otac nebeski da mi anđeli i arhanđeli budu u pomoći da uspijem biti ustrajna. Pepelom neka mi čelo ukrasi ruka svećenika nebeskoga, bolna da izdržim 40 dana sa Kristom u muci… da ga obradujem na Uskrs i svaki dan života da me krasi ljubav požrtvovna. Smilovao mi se Otac, Sin i Duh Sveti… koji me vodi, amen!

Od 
 Ana Emanuela, 13.02.2018

PODIJELI