Papina je molitvena nakana za mjesec studeni da se molimo za evangelizaciju, točnije za naviještanje Evanđelja u Aziji. Najupečatljivija značajka Azije jest različitost njezinih naroda koji su baštinici starih kultura, vjeroispovijesti i tradicija – rekao je Sveti Otac u prigodnoj video-poruci – Na tom su kontinentu, gdje je Crkva u manjini, izazovi veliki.

Trebamo promicati dijalog među religijama i kulturama – nastavio je Papa – Dijalog je ključan dio poslanja Crkve u Aziji. Molimo se, stoga, za kršćane u Aziji kako bi mogli promicati dijalog, mir i međusobno razumijevanje, naročito s pripadnicima drugih religija – zaključio je Sveti Otac.

Izvor: http://hr.radiovaticana.va/

PODIJELI