Papa: Važno je osigurati postojanje i životnost katoličkoga tiska

61

Vi imate jednu od najvažnijih zadaća, ili bolje poslanja, u današnjem svijetu, a to je da ispravno informirate, da svima pružite stanje činjenica koje, što je više moguće, odgovaraju stvarnosti – rekao je papa Franjo članovima Unije talijanskih nakladnika periodičkih publikacija (USPI) i Talijanskoga saveza katoličkih tjednika (FISC), koji slavi svoju 50. obljetnicu, primivši ih tom prigodom danas (16. prosinca) u Vatikanu. Oni predstavljaju oko 3000 obavijesnih izdanja, od srednjih i malih nakladničkih kuća, do neprofitabilnih ustanovâ i udrugâ.

Slobodna o odgovorna stvarnost

Vaš je glas bitan za razvoj svakog društva koje se želi smatrati demokratskim – istaknuo je Papa. U naše vrijeme u kojemu često prevladava nemir zbog brzine; zbog poticaja na senzacionalizam, a na štetu točnosti i potpunosti; zbog snažne emotivnosti, umjesto razboritoga promišljanja, snažno se osjeća potreba pouzdane informacije, s provjerenim podatcima i vijestima, koja ne teži tomu da zaprepasti ili uzbudi, nego kojoj je cilj potaknuti kod čitatelja razvoj zdravoga kritičkog osjećaja koji će mu pomoći postaviti si odgovarajuća pitanja i donijeti motivirane zaključke – napomenuo je Sveti Otac.

Na taj se način – prema Papinim riječima – izbjegava opasnost da budemo stalno prepušteni lakim parolama usmjerenima na manipuliranje stvarnošću, mišljenjima, a i samim ljudima. Na tu zadaću davanja informacije koja nije toliko omasovljena i podvrgnuta modama, lako može odgovoriti srednje i malo nakladništvo, jer je povezanije s teritorijem i svakodnevnim životom zajednicâ; više je ukorijenjeno u konkretne činjenice – primijetio je Papa.

Važnost tiska i drugih biskupijskih sredstava komunikacije

Tako je i s biskupijskim tjednicima učlanjenima u Talijanski savez katoličkih tjednikâ. Oni mogu biti korisna sredstva evangelizacije – istaknuo je papa Franjo. Raditi za biskupijski tjednik znači „osjećati“ na poseban način s lokalnom Crkvom, živjeti blizinu s ljudima u gradovima i selima, i ponajviše, tumačiti događaje u svjetlu Evanđelja i crkvenoga nauka. Ti su čimbenici „kompas“ za njegov način bavljenja novinarstvom, prenošenja novosti i iznošenja mišljenja – istaknuo je Papa.

Potrebno novo zauzimanje kako bi se zajamčio kontinuitet vašega rada

Biskupijski su tjednici, dakle, i u tiskanom i u digitalnom obliku dragocjena i djelotvorna sredstva. I to – istaknuo je papa Franjo – svojim specifičnim obilježjima kao što su vedrina, točnost i potpunost informacije, te mirno i jasno izražavanje, tako da je javnost u stanju shvatiti i razabrati stvarnost, a ne da se osjeća zbunjena i izgubljena.

Sveti je Otac osim toga istaknuo grijehe komunikacije, koje valja izbjegavati, a to su dezinformacija, pristranost, kleveta, ogovaranje; sve su to vrlo teški grijesi koji ljudima nanose štetu. Zbog svega je toga poželjno zauzimanje svih – napomenuo je Papa – kako bi se zajamčilo postojanje i životnost tih časopisa, i kako bi se zaštitio rad i dostojna naknada za sve koji rade. (…) Pozivam građansku zajednicu i njezine ustanove da učine što je moguće kako bi srednje i malo nakladništvo moglo obavljati svoju nezamjenjivu zadaću, u zaštiti istinskoga pluralizma i dajući glas bogatstvu različitih lokalnih zajednica i njihova teritorija – rekao je na kraju papa Franjo.

Izvor: Vatikanski radio

PODIJELI