Papa Franjo: Potrebno konkretno zauzimanje da bismo oslobodili današnje robove

89

Nehumani su uvjeti u kojima se nalaze milijuni selilaca i izbjeglica. Oni, koji su primorani napustiti vlastitu domovinu, prečesto su žrtve prijevara, nasilja i zlostavljanja svake vrste. Stoga je prijeko potrebno da države dadu djelotvornije odgovore u suočavanju s izazovima koje nameće migracijska pojava – istaknuo je papa Franjo susrevši se danas s članovima Međunarodnoga katoličkog povjerenstva za migracije. Gospodin je poslao Mojsija faraonu da ga uvjeri da oslobodi njegov narod. I danas još jedan narod, u kojemu su milijuni potlačenih, čeka slobodu.

Kako bismo oslobodili potlačene, odbačene i današnje robove, bitno je promicati otvoren i iskren dijalog s vladajućima; dijalog koji poštuje proživljeno iskustvo, patnju i težnje naroda, kako bi svakoga pozvao na njegovu odgovornost – napomenuo je Papa te primijetio da su postupci koje je međunarodna zajednica pokrenula u svrhu globalnoga sporazuma o izbjeglicama, kao i onoga o sigurnim, uređenim i regularnim migracijama, povlašteno mjesto za ostvarivanje takvoga dijaloga.

Ne samo riječi nego i konkretno zauzimanje

Pastoralna briga Crkve prema seliocima i izbjeglicama svjedočanstvo je koje treba potaknuti cijeli svijet – dodao je Sveti Otac. Trebamo zajedno ohrabriti države da usklade odgovarajuće i djelotvorne odgovore na izazove koje nameće migracijska pojava; a to trebamo učiniti na temelju glavnih načela socijalnoga nauka Crkve. Osim toga, trebamo se zauzeti kako bismo zajamčili da će nakon riječî uslijediti konkretno zauzimanje u znaku opće zajedničke odgovornosti – istaknuo je papa Franjo te na kraju potaknuo članove spomenutoga međunarodnog povjerenstva da u odnosu prema seliocima i izbjeglicama očituju milosrdnu Božju ljubav.

Izvor: Vatikanski radio

PODIJELI