Danas prijepodne je u Tiskovnom uredu Svete Stolice predstavljeno pismo pape Franje Papinskoj akademiji za život povodom 25. obljetnice njezina osnutka. Prag temeljnoga poštovanja ljudskoga života danas je povrijeđen, i to često na okrutne načine – upozorio je Papa. Pobačaj i oduzimanje života bolesnoj osobi vrlo su teška zla koja vode u protukulturu smrti

Debora Donnini; Ariana Anić – Vatikan

Danas je prijepodne u Tiskovnom uredu Svete Stolice predstavljeno pismo pape FranjePapinskoj akademiji za život povodom 25. obljetnice njezina osnutka. Prag temeljnoga poštovanja ljudskoga života danas je povrijeđen, i to često na okrutne načine – upozorio je Papa. Pobačaj i oduzimanje života bolesnoj osobi vrlo su teška zla koja vode u protukulturu smrti – napomenuo je te odlučno istaknuo potrebni bratski i solidarni humanizam.

U pismu upućenomu predsjedniku Papinske akademije za život nadbiskupu Vincenzu Pagli, Papa je prije svega istaknuo da je u ovo naše doba Crkva pozvana ponovno snažno istaknuti humanizam života koji proizlazi iz Božje ljubavi prema ljudskom stvorenju. Obveza razumijevanja, promicanja i zaštite života svakog ljudskog bića crpi polet iz te bezuvjetne Božje ljubavi. Ljepota i privlačnost Evanđelja, naime, ne svodi ljubav prema bližnjemu na primjenu mjerila gospodarske i političke koristi, ni na neke doktrinarne ili moralne naglaske koji djeluju poput određenih ideoloških opcija – istaknuo je Papa.

Taj zanos nadahnjuje djelovanje Papinske akademije za život od samoga njezina osnivanja prije 25 godina kada ju je, 11. veljače 1994. godine, ustanovio sveti Ivan Pavao II., na poticaj sluge Božjega i velikoga znanstvenika Jérômea Lejeunea koji je, jasno uvjeren u promjene u biomedicini, smatrao prikladnim poduprijeti strukturiranije zauzimanje na tom području.

U pismu nadbiskupu Pagli – koji je predsjednikom akademije imenovan 2016. godine – Papa primjećuje kako se čini da se u ovom trenutku povećava udaljenost između opsesije vlastitim blagostanjem i zajedničke sreće cijeloga ljudskog roda, sve do pomisli da je između pojedinca i ljudske zajednice u tijeku pravi raskol. Kao što je istaknuo u enciklici Laudato si’, Sveti je Otac i u ovoj prigodi upozorio na krizu u kojoj se nalazi naš odnos s poviješću Zemlje i svih narodā.

U općem je porastu slabljenje osjećaja za pitanje jedinstva ljudske obitelji i njezine budućnosti, koje provode svjetske sile podjelā i rata. Riječ nije stoga o nekoj kulturi – primijetio je papa Franjo – nego o protukulturi ravnodušja prema zajednici, povezanoj s nadmoćnošću novca. Valja, naime, priznati da su muškarci i žene našega doba često demoralizirani i da smo svi pomalo okrenuti prema sebi; sustav novca i ideologija potrošnje odabiru naše potrebe i manipuliraju našim snima, nemajući obzira prema ljepoti zajedničkoga života i prema nastanjivosti zajedničkoga doma.

Po Papinu je mišljenju stoga vrijeme za isticanje nove vizije u svrhu bratskoga i solidarnoga humanizma pojedinaca i narodā. Ljudsko stvorenje, naime, nije neosjetljivo na vjeru i na djela bratstva; jedno je prepustiti se shvaćanju života kao borbi protiv suparnika, a drugo je priznati ljudsku obitelj znakom životnosti Boga Oca – istaknuo je Papa te napomenuo – Svi putovi Crkve vode do čovjeka, kako su istaknuli sveti Ivan Pavao II. i sveti Pavao Šesti.

Ohrabruju, međutim, znakovi Božjega djelovanja u sadašnjem vremenu – primijetio je papa Franjo te napomenuo da je među njima sveti Ivan Pavao II. isticao geste prihvata i zaštite ljudskoga života, širenje mentaliteta protivnog ratu i smrtnoj kazni, sve veću pozornost prema kvaliteti života i ekologiji, kao i širenje bioetike. Znanstvena se zajednica Papinske akademije za život uključila u tu perspektivu kroz 25 godina svoje povijesti. To svjedoči njezino zauzimanje za promicanje i zaštitu ljudskoga života tijekom čitavoga njegovog trajanja, te isticanje pobačaja i prekidanja života bolesnima kao vrlo teških zala koja se suprotstavljaju Duhu života i vode nas u protukulturu smrti.

Danas je prag bitnoga poštovanja ljudskoga života povrijeđen, često na nemilosrdne načine, i to ne samo ponašanjem pojedinaca nego i odlukama strukturā. Organizacija dobiti i ritam tehnološkoga razvoja daju nove mogućnosti za uvjetovanje biomedicinskoga istraživanja, odgojne orijentacije, odabira potrebā, te ljudske kvalitete vezā – primijetio je papa Franjo te istaknuo da mogućnost usmjeravanja gospodarskoga razvoja i znanstvenoga napretka prema savezu muškarca i žene, u svrhu brige za ljudski rod, koja nam je zajednička, i za dostojanstvo ljudske osobe, zacijelo dotiče ljubav prema stvorenomu koju uz pomoć vjere možemo produbiti i prosvijetliti.

Perspektiva opće bioetike, s njezinom širokom vizijom i pozornošću na utjecaj okoliša na život i zdravlje, važna je prigoda za produbljivanje novoga saveza Evanđelja i stvorenoga – istaknuo je Papa, izražavajući nadu u suočavanje s pitanjima koja se postavljaju u dijalogu među različitim kulturama i društvima. Neka Akademija za život bude odvažno mjesto tog suočavanja i dijaloga u službi dobra svih ljudi – napisao je papa Franjo.

Izvor: https://www.vaticannews.va/

PODIJELI