Papa: Energija je potrebna, ali ne po cijenu uništavanja

78

Papa Franjo je primio u audijenciju sudionike konferencije na temu „Energetska tranzicija i briga o našem zajedničkom domu“ na kojoj su sudjelovali predstavnici svjetskih naftnih kompanija

Luka Ilić – Vatikan

Više od milijardu ljudi nema pristupa električnoj energiji – upozorio je papa Franjo za vrijeme današnjeg susreta sa sudionicima konferencije na temu „Energetska tranzicija i briga o našem zajedničkom domu“ koja se ovih dana održava u Vatikanu. Skup su organizirali Papinska akademija znanosti u suradnji s američkim katoličkim sveučilištem Notre Dame. Riječ je o susretu na kojem su sudjelovali predstavnici naftnih kompanija poput ExxonMobila, ENI-a, BP-a, Royal Dutch Shella, Equinora i Pemexa.

Izazov: energija za sve bez okolišne neravnoteže

U svom se govoru Sveti Otac usredotočio na encikliku Laudato si’, napominjući da na kvalitetu zraka, razinu mora, odgovarajuće rezerve slatke vode, klimatsku kontrolu i ravnotežu osjetljivih ekosustava nužno utječu načini kojima čovjek želi zadovoljiti svoju „žeđ“ za energijom koja, nažalost, često dovodi do ozbiljnih nejednakosti.

Današnji je izazov pronaći nove načine kako zajamčiti goleme količine potrebne energije, a da istodobno razvijemo sredstva za korištenje prirodnih resursa, kojima bismo izbjegli stvaranje okolišne neravnoteže koja dovodi do propadanja i zagađivanja, a koji predstavljaju ozbiljnu prijetnju ljudskoj obitelji, kako sad tako i u budućnosti – kazao je Papa.

Energetsko pitanje i sukobi u svijetu

Sveti je Otac istaknuo potrebu razvijanja dugoročne globalne strategije koja je u stanju osigurati energetsku sigurnost, poticati ekonomsku stabilnost, čuvati zdravlje i okoliš te promicati cjeloviti ljudski razvoj uspostavljajući jasne obveze potrebne za suočavanje s problemom klimatskih promjena.

Način na koji ćemo se suočiti s tim izazovima odredit će kvalitetu života i stvarnu mogućnost da ili riješimo sukobe u različitim dijelovima našeg svijeta ili da im, zbog ozbiljnih okolišnih neravnoteža i nestašice energije, dademo novo gorivo koje će uništiti društvenu stabilnost i ljudske živote – upozorio je papa Franjo.

Razvoj obnovljive energije

Epohalni izazov s kojim se suočavamo također predstavlja veliku priliku da potaknemo nastojanja koja će najranjivijim zemljama zajamčiti bolji pristup energiji, posebno u ruralnim područjima, te korištenje raznovrsnih energetskih izvora, kao i promicanje održivog razvoja obnovljivih izvora energije. Papa je upozorio da naša želja da osiguramo energiju za sve ne bi smjela dovesti do neželjene zavojnice ekstremnih klimatskih promjena, putem strašnog porasta temperature u svijetu, surovijeg okoliša i povećane razine siromaštva.

Energija je potrebna, ali ne po svaku cijenu

Izražavajući zabrinutost jer su, unatoč potpisivanju Pariškog sporazuma, izostali rezultati kad je riječ o smanjivanju globalnog zatopljenja, Sveti je Otac također osudio kontinuirano traganje za novim rezervama fosilnih goriva i pozvao na veće napore u tom pogledu. Civilizaciji je potrebna energija, ali korištenje energije ne smije uništiti civilizaciju – upozorio je Papa i nastavio – Pronalaženje odgovarajuće energetske „kombinacije“ nužno je za borbu protiv zagađenja, iskorjenjivanje siromaštva i promicanje društvene pravde. Ti se vidici često međusobno osnažuju jer suradnja na energetskom području utječe na ublažavanje siromaštva, promicanje socijalne uključivosti i zaštitu okoliša. To su ciljevi koji, ako se žele postići, zahtijevaju poštivanje prava naroda i kultura – kazao je papa Franjo.

Gospodarstvo i utjecaj na okoliš

Svako iskorištavanje okoliša koje ne uzima u obzir dugoročne probleme moglo bi samo pokušati pogodovati kratkoročnom gospodarskom rastu, ali dugoročno bi imalo negativni utjecaj – rekao je Sveti Otac. Uvijek će biti potrebna kritička evaluacija utjecaja ekonomskih odluka na okoliš kako bi se u obzir moglo uzeti njihove dugoročne ljudske i ekološke troškove. U onoj mjeri u kojoj je to moguće, takva bi evaluacija u procesu donošenja odluka trebala uključivati mjesne institucije i zajednice. Papa Franjo je pritom napomenuo da je hvale vrijedan interes za takozvano „zeleno financiranje“, ali pitanje je hoće li to biti dovoljno.

Političke odluke, društvena odgovornost poslovne zajednice i kriteriji ulaganja trebaju biti vođeni potragom za dugoročnim općim dobrom i konkretnom solidarnošću među generacijama – naglasio je Sveti Otac i nastavio – Ne bi smjelo biti mjesta za oportunističke i ciničke napore da se kratkoročno steknu djelomični rezultati, prebacujući pritom na budućnost visoke troškove i štetu.

Hitnost promjene

Papa Franjo je rekao da postoje etički razlozi da se žurno krene u smjeru globalne energetske tranzicije. Napomenuo je da klimatska kriza pogađa sve, ali na poseban način siromašne, dodajući da su zbog klimatskih promjena brojni prisiljeni napustiti svoje domove i otići u druge krajeve ne znajući kako će tamo biti prihvaćeni.

Globalni odgovori na potrebe svijeta

Budući da su svi dio jedne ljudske obitelji povezane vezama bratstva i solidarnosti, nužno je suočiti se sa svjetskim izazovima globalnim odgovorima koji će se tražiti sa strpljivošću i dijalogom te će ih se slijediti razumno i ustrajno. Papin je poziv da se oformi novi savez, vodstvo koje će ukazivati putove nastojeći odgovoriti na sadašnje potrebe, a da pritom brine o svima, bez predrasuda prema budućim generacijama.

Želio bih vas potaknuti kako biste kao oni, koji su pokazali svoju sposobnost inovacije i poboljšavanja kvalitete života mnogih ljudi putem svoje genijalnosti i profesionalne stručnosti, mogli još više pridonijeti stavljajući svoje vještine u službu dviju najvećih potreba današnjeg svijeta, a to su briga o siromašnima i o okolišu. Nemamo vremena za izgubiti: od Stvoritelja smo primili Zemlju kao kuću-vrt; nemojmo budućim generacijama predati divljinu – zaključio je Sveti Otac.

IZVOR: vaticannews.va

PODIJELI