Papa: Darivanje čini sretnim kako darivatelja tako i darovanoga

82

U mjeri u kojoj se otvaramo Božjoj ljubavi te ju prihvaćamo, možemo postati dar ljubavi za svoju braću – kazao je Papa za vrijeme jučerašnjeg susreta s članovima Talijanskog instituta za doniranje uoči Nacionalnog dana darivanja koji se u Italiji obilježava 4. listopada. Istaknuo je pritom da se ta Božja ljubav na poseban način očituje na Posljednjoj večeri gdje je Isus svojim učenicima dao novu zapovijed ljubavi. Nije to bilo kakva ljubav, nego Isusova ljubav koji je darovao svoj život za nas. Riječ je o ljubavi koja se odražava u služenju drugima.

Sveti je Otac podsjetio prisutne da je najveći dar, koji Bog može dati svakom od nas, život koji je dio drugog izvornog božanskog dara – stvaranja. Prema tome, svi mi trebamo osjećati odgovornost da čuvamo stvoreno i da skrbimo o njemu, braneći ga od različitih oblika degradacije.

Papa smatra da je spomenuti Dan darivanja naročito važan za djecu i mlade, učeći ih da otvore svoje umove i svoja srca bratstvu i solidarnosti te izgrađivanju civilizacije ljubavi. Poželio je da mladi otkriju kako darivanje znači slobodno dati dio sebe drugima. Darivanje čini sretnim kako darivatelja tako i darovanoga, te stvara veze i odnose koji osnažuju nadu u bolji svijet – zaključio je papa Franjo.

Izvor: Vatikanski radio

PODIJELI