Otkad upoznah Tebe…

210

Uskrsnuti Bože,

otkad upoznah Tebe,

otajstvo života više ne zebe.

Na upite što pitah sebe,

Odgovore, Bože, dobih od Tebe.

Odgovor  jedan posebno mi drag,

Kao da s njime prijeđoh vječnosti  prag!

„U dlanove sam te svoje zapisao

prije nego li si prodisao,

i dao sam ti Duha Svoga,

živeći da spoznaš Mene Velikoga!

Jer ti je srce Meni hram,

Vječnosti Moje biti ćeš plam!

Stvorenjima Mojim dobrostiv budi,

jer oni su samo, samo ljudi!

A  kad ih obuzme tama,

neka se ugriju od tvog  plama.

I srce će ti kliktat od sreće,

Jer  to je najveće,najveće!“

Jozo Ćavar

PODIJELI