OSOBNO SVJEDOČANSTVO

763
Ovu sličicu Gospe kao dvogodišnji ili trogodišnji dječak sam dobio od pokojnog đakovačkog biskupa Ćirila Kosa.Ne sjećam se točno koji je blagdan bio ali se kroz maglu sjećam da je biskup Ćiril Kos držao Svetu Misu kod sestara Svetoga Križa u Đakovu.Nakon Svete Mise s mamom sam otišao u sakristiju da mama plati Sv.Misu a ja sam promatrao biskupa i svećenike kako skidaju misno odijelo sa sebe.Kada je sve bilo gotovo,biskup je uzeo aktovku i prišao k meni i pitao me kako se zovem.Tražio je u aktovci bombone ili slatkiše da mi da ali nije našao pa je izvadio ovu svetu sličicu od Blažene Djevice Marije pa mi je nešto rekao a toga se ne sjećam i tu sličicu mi je poklonio.Naravno tada kao maleni dječak nisam znao što je ta sveta sličica kao ni što su sličice svetaca i tko su oni ali kasnije kako sam odrastao naravno da sam shvaćao i prepoznavao poznate svece katoličke crkve.Poslije sam bio i ministrant,išao sam na vjeronauk redovno a sličica Blažene Djevice Marije koju mi je poklonio biskup Ćiril Kos se zavlačila između listova različitih knjiga.Interesantno da sam u srednjoj školi išao na Svetu Misu ali da sam to radio više iz tradicije.Ne znam tko je od mojih bio u Međugorju dok sam bio srednjoškolac,mislim da su bili mama i tata s rođakom i njegovom ženom ali znam da je mama donijela dvije knjižice “Križni put od fra Slavka Barbarića i Rasprava o pravoj pobožnosti prema Presvetoj Djevici Mariji od sv.Ljudevita Montfortskog.”Tako je sličica od Blažene Djevice Marije završila u toj knjižici a tada nisam ni znao simboliku i nisam obraćao pažnju na tu sličicu.Kada sam preselio u Zagreb sa sobom sam nesvjesno ponio Bibliju i te knjižice i ostavio sam ih u ladicu i nisam ih uopće godinama otvarao.Nakon seminara Oca Jamesa Manjackala krajem srpnja 2001.godine doživljavam čudesno ozdravljenje kralježnice i ozdravljam duhovno i tjelesno.Ponovo slažem katoličke knjige i u jednima od njih ponovo pronalazim sličicu od Gospe tj. Blažene Djevice Marije.Nakon pješačkih hodočašća iz Zagreba u Marju Bistricu i iz Zagreba do Međugorja konačno u sebi spoznajem simboliku Gospine sličice.Samo da pojasnim mojoj braći i sestrama u Kristu koji nisu katolici i koji pripadaju raznim protestantskim denominacijama da se toj sličici Blažene Djevice Marije ne molim tj. ne molim se sličici nego ta sličica mi je odgovor da me Majka Božja Marija koja je i naša Nebeska Majka prati svojim zagovorom kroz moj životni put a puno puta sam se nalazio u raznim životnim teškim situacijama pa i u onim gdje sam za dlaku izbjegao smrt.Kako na kraju ne bi sličicu izgubio odlučio sam ju staviti u mali okvir za uspomenu na pokojnog biskupa Ćirila Kosa ali i na sve druge uspomene i životne situacije u kojima sam se nalazilo a u kojima sam osjetio Isusovu prisutnost i prisutnost naše Gospe Blažene Djevice Marije.Hvala Gospodinu Isusu i Gospi Blaženoj Djevici Mariji što se preko molitve Krunice proslavljaju kroz naše živote.
( J.Jurčević – 25.07.2021. )
FOTO: J.Jurčević
PODIJELI