Oskudijevanje u službi

41

… i što vas više ljubim, manje sam ljubljen.  2. Korinćanima 12:15

Prirodna ljudska ljubav očekuje nešto zauzvrat. No Pavle kaže: „Zapravo mi nije presudno volite li me ili ne. Ionako sam voljan biti u potpunoj oskudici; voljan biti pogođen siromaštvom, ne samo vas radi, već kako bih i vas mogao odvesti k Bogu. ” “Jer vam je poznata milost Gospodina našega Isusa Krista, koji, premda je bio bogat, radi vas je postao siromašan, da biste se vi njegovim siromaštvom obogatili  …” (2. Korinćanima 8,9). A Pavlova ideja služenja bila je istovjetna ideji našega Gospoda. Nije ga bilo briga koliko će biti skupa cijena za njega – svakako bi ju platio. Za Pavla je to bila radosna stvar.

Ideja institucionalne crkve o sluzi Božjem, nije ni nalik ideji Isusa Krista o tome. Njegova je ideja kako Njemu služimo, služeći drugima. Isus Krist je zapravo daleko nadmašio i same socijaliste. Rekao je kako će u Njegovom kraljevstvu najveći biti onaj koji je sluga svima (vidi Matej 23:11). Pravi ispit svetosti nije nečija spremnost za propovijedanjem evanđelja, već spremnost učiniti nešto poput pranja nogu učenicima tj. spremnost činiti one stvari koje se čine bezvrijednima po ljudskoj procjeni, ali Bogu se računaju kao sve. Pavlu je bilo zadovoljstvo potrošiti život za Božji interes u drugim ljudima i nije ga bilo briga čega ga to košta. Mi se pak zaustavljamo premišljajući o svojim osobnim i financijskim problemima prije nego počnemo služiti: „Što ako Bog želi da odem tamo? A što je s mojom plaćom? Kakve  klimatske prilike vladaju tamo? Tko će se brinuti o mene? Moram uzeti u obzir sva ova pitanje.” Sve je to pokazatelj kako smo suzdržani prema služenju Bogu. Međutim, apostol Pavle nije imao uvjeta niti je bio suzdržan. Pavle je svoj život usredotočio na ideju Isusa Krista o novozavjetnoj svetosti; a to nije samo naviještanje evanđelje, već je to život onoga koji postaje (s)lomljenim kruhom i prolivenim vinom u rukama Isusa Krista drugih radi.

– Oswald Chambers –

Je li moja ljubav prema Bogu uvjetovana recipročnošću?

Očekujem li u svojoj službi drugima zauzvrat nešto od Boga?

PODIJELI