OPROSTI NAM KRISTE BOŽE! – Ono kao dite kad Te volim –

101

Ko li mi Te Kriste rani
I na Križ taj teški pribi,
Da li smo Ti pomoć mogli
I di li smo mi tada bili.

Zar su ljudi zli postali
I nevina Te osudiše,
Tako zlobni dragi Bože
Da bi učinili i mnogo više.

I ako sam malo dite
Evo dođoh da Te tješim,
Da ti boli ja ublažim
I te muke Tvoje rješim.

Moja Ljubav prema Tebi
U mom srcu će ostati,
I svoj život ako triba
Za Tebe ću Kriste dati.

Dok i danas ti zlih ima
Koji bi Te na Križ dali,
Ali ja ću da Te štitim
I ako sam Kriste mali!

24.03.2018. Brat Bojan.

PODIJELI