Nova knjiga Antona Tamaruta: Uvod u sakramente u svjetlu teologije slike Božje

131

Kršćanska je sadašnjost u suizdanju s Kršćanskim kulturnim centrom objavila novu knjigu vlč. prof. dr. sc. Antona Tamaruta, Uvod u sakramente u svjetlu teologije slike Božje. Već svojim naslovom knjiga sugerira kako je riječ o drukčijem i originalnom uvodu u sakramentalnu teologiju. Autor djela, prof. dr. sc. Anton Tamarut, otprije nam je poznat kao teolog koji je ozbiljno posvećen slici Božjoj. Gotovo svi njegovi radovi koji se tiču istine o čovjeku i njegovu odnosu prema Bogu, bližnjima i svijetu, na ovaj ili onaj način ispisani su u svjetlu čovjekove stvorenosti na sliku i priliku Božju, što samo potvrđuje da prof. Tamarut čvrsto hodi putem koji je suvremenoj teologiji zadao II. vatikanski koncil – prvi crkveni sabor koji je u središte kršćanskog shvaćanja čovjeka stavio upravo biblijsku istinu da je čovjek stvoren na sliku Božju.

Ovakvim pristupom i pogledom na sakramente, autoru je bilo u prvom redu stalo ukazati na važnost, bogatstvo i ljepotu teološkog i duhovnog sadržaja sakramentalne stvarnosti, na osnovnu i konačnu svrhu milosnog i životnog zajedništva i prijateljstva s Isusom Kristom. Iako iz toga pristupa proizlazi da je naglasak stavljen na teologiju susreta i blizine, na teološku antropologiju sa svojim vrhuncem u otajstvu novoga čovjeka, Isusa Krista, valja naglasiti da autor istodobno uspijeva vrlo spretno i kreativno povezati kristologiju, trinitarnu teologiju i teološka antropologiju s teologijom sakramenata i ekleziologijom, pri čemu zajedničku nit i okosnicu čini spomenuta čovjekova stvorenost na sliku Božju i spašenost po Kristu. 

Iščitavajući retke ove knjige čitatelj će moći zaključiti, pa i osjetiti koliko je prof. Tamarutu važno kako Crkva živi, ali i misli sakramente, i da je to usko povezano s tim kako Crkva misli čovjeka i živi svoju spašenost u Kristu. Uz već spomenutu teološku originalnost, briga i zauzetost autora za sakramentalni život čine ovo djelo vrijednim i u smislu duhovnog poticaja da uvijek iznova otkrivamo i susrećemo Isusa Krista u sakramentima Crkve.

Knjiga Uvod u sakramente u svjetlu teologije slike Božje može se pronaći u knjižarama i web knjižari Kršćanske sadašnjosti.

PODIJELI