Nije lako al je slatko
Uz četvero biti dice,
Ali kad ih vidim zdrave
Ozore mi moje lice.

I kad jutrom se razlete
Ko leptiri baš po polju,
Za život mi oni daju
Baš svu snagu a i volju.

Cile dane brinuti se
Nije lako al se mora,
Još po noći kad te bude
Zna da bude teška zora.

I kada te jutro stigne
Nenaspavanu cile noći,
I kad zadnjim ti atomom
Želiš do kave crne doći.

Teška glava na sto pada
Dok sklapaju se same oči,
Da je gutljaj kave popit
I do kreveta svoga doći.

Nije ovo prvo jutro
Dočekano u toj pozi,
Di si Bože, sad Te tribam
Dođi meni i pomozi.

Nije lako biti Majka
Sa četvero dice male,
Aj što su mi baš nemirni
Al što imaju bistre glave.

Ni mi žao ni sekunde
Provest ljudi baš sa njima,
Kad se sitim još je teže
Ne imat ih i nebit s njima.

Fala Bože baš na njima
Najlipši su dar od tebe,
I nikad ih ne odvoji
Dragi Bože ti od mene.

Nije lako biti Majka
Sa pametne četri glave,
Al bez nji bi tužni dani
Virujte mi bili zame!

PODIJELI