Nedjelja pred adventom

76

Propovijed povodom nedjelje pred adventom

Ovom se nedjeljom završava crkvena godina, te već sljedećom nedjeljom ulazimo u advent i novu crkvenu godinu. Advent nas priprema i uvodi u veliku svetkovinu svjetla i ljubavi  – Božić.

Na završetku ove godine prilika je da se prisjetimo i upitamo koliko smo u ovoj godini uznapredovali u ljubavi i uzdizanju svijesti prema Bogu. Koliko smo umnžoili svoje vrline i uljepšali hram Božji u nama? Jesmo li živjeli časno i strpljivo nosili svoj križ? Koliko smo učvrstili svoj karakter i postali stijena na koju se snage svjetla mogu osloniti? Koliko smo puta zatajili Krista zbog straha ili interesa? Koliko smo bili slabi i zatajili Boga ljubavi u nama? Koliko smo puta zloupotrebljavali moć i bili nadmoćni prema drugima? Jesmo li žalosnom pokušali dati utjehu? Jesmo li prihvatili odbačenoga? Jesmo li slabima bili potpora?

Svijest da smo zatajili i pogriješili veliki je napredak. Svijest o našim slabostima čini nas poniznima, a poniznima se daje oprost i ponizni primaju Krista.

Tokom ove godine u našoj crkvi, hramu Božjem, svake nedjelje i blagdane slušale su se riječi Božje, koje su nas poticale na duhovni rast i časni život. Davale su nam utjehu u boli, te snagu u slabosti. Davale su nam nadu i svjetlo, da u ovom teškom životu možemo naći vrata spasa, vrata vječnog života.

Da bi u idućoj godini riječ Božja, sjeme ljubavi i mudrosti niknuli u nama i dali još obilnije plodove Neba, potrebno je da pripremimo plodno tlo, da očistimo od korova i um i srce.

Zato je ova nedjelja posvećena Bogu, Duhu Svetome. U Kolekti zazivamo Boga Duha Svetoga, tu nebesku vatru, da sagori u nama sav korov zabluda i neznanja, da sagori u nama sve što ne gori nebeskim sjajem, tom vječnom vatrom.

Samo se vatra može približiti vatri, a da ne bude spaljena. Samo se takav može približiti prijestolju Božjem, Plamenu Ognjenome, kako to kaže današnja Poslanica. Takvi se u Poslanivi nazivaju Mudrima. I oni će preuzeti carstvo i držat će ga od vijeka do vijeka.

Pred nama je nova crkvena godina, s 52 nedjelje, s 52 službe Božje. Duboko vjerujem da su naša Slobodna katolička Crkva i ova naša crkva, božanska njiva, u kojima će riječi Božje, sjeme Božje, naći plodno tlo, iz kojeg će izrasti bogati plodovi neba, na slavu Božju, kojima će se radovati i nebo i zemlja.

Amen

PODIJELI