I ne ruše Crkvu samo totalitarni režimi, protestantizam, druge vjere.
U današnje vrijeme, rušimo je ponajviše mi sami, nominalni katolici- svojim licemjernim životima koji neprijatelji Crkve itekako primjećuju i rado koriste kao izvrstan ‘ argument’. Naši dvostruki životi, svetogrdne pričesti, naša mlakost, življenje jednog a ‘ propovijedanje sasvim drugog!”. Svijet okolo to itekako osjeti !

Ovakva Crkva, kakvu većina nas čini, urušit će se sama od sebe ! Ne treba je ni dirati. Ali, Isus je rekao, ” ni paklena vrata neće je nadvladati’. U Njega gledajući, osjeća se srcem i razumom kako dolaze nova vremena, kada ćemo morati prestati bljutavi, kad će biti ili si s nama, ili nisi..I bit će dobro!

Marijana Perković

PODIJELI