FOTO:J.Jurčević/www.put-istina-zivot.com/

Na uskom putu…..praštam…ali teško je. Borim se….ali teško je. Ljubim…ali često boli. Plačem…ali imam radost u srcu. Nestaje snaga…ali idem dalje. Padam…ali dižem se. Teško je prihvatiti ali prihvaćam. Mame strasti…ali umirem sebi. Nemam bogatstvo…ali imam sve potrebno. O Bože…kako si velik i dobar…Ti moje slabosti pretvaraš u moju jakost…pa ja sam uistinu blagoslovljena!!!

Marijana Stanić

PODIJELI