Na krilima vjetra

138

Na krilima vjetra, noćas si došla,

Majčice Božja u san moj.
Čarobni zvuci, srebrnih zvona,
najavili su mi dolazak Tvoj!
Došla si lijepa, na oblaku bijelom,
u ruci si držala lilijan.
Nježna i krhka, Marijo draga,
noćas si došla u moj san!
U očima Tvojim, treperile su zvijezde,
gledala si nježno, Djevice Sveta.
Blagi smiješak, na glavi Ti kruna,
Majčice draga, bila si tako lijepa!
Haljina Tvoja, bijelja od snijega,
lepršala je oko struka Tvog.
I opet tiho na krilima vjetra,
nestala si Djevo iz sna mog!
Sada, kad sna, više nema,
Prisustvo, još osjećam Tvoje.
Te divne, čarobne zvuke
I svjetlost od Pojave Tvoje!
Anđela Herendić – “Isusova mrvica”

PODIJELI