FOTO: Tomislav Dudić

Sveti mučenici grada Vukovara, sačuvajte u našim srcima živu želju, da strpljivo i hrabro podnosimo teškoće života, iz ljubavi za Isusa. Neka nam u svemu utjeha bude Onaj koji je tješio Vas u času vaše smrti, kako bismo zaslužili blagostanje, napredak i mir u Domovini, te skladan život hrvatskog naroda, po zaslugama Predragocjene Krvi, Presvetih Rana, Presvetog Srca i Božanskih zasluga Isusa Krista. Amen.

( Molitvu prema nadahnuću napisao Zlatko Marinac )

PODIJELI