Isuse, molim te, ljubavlju i vjerom tvoje i moje majke Marije. Imaj suosjećanja prema bolima i patnjama koji su razdirali njeno Srce dok si ti trpio na križu… i usliši ovu moju molitvu s kojom združujem sve njene vapaje… Dođi, Isuse, i udahni u tijelo ovoga moga prijatelja i brata Josipa svoju ljubav; sa svakim udisajem sve dublje i jače; zahvati svaki atom njegovog bića! Dođi u njegove noge, da koračaju kuda ti hoćeš za tvoju ljubav… Dođi, Isuse, dođi u njegove ruke da se dižu slaveći ime tvoje!! Dođi, Isuse, dođi u njegove oči da blago i čisto gledaju svijet i sve oko sebe! Dođi, Isuse, dođi! Budi u njegovom srcu da te osjeti u svakom otkucaju srca i da ti trajno zahvaljuje za život i dar postojanja! Dođi u njegovo veliko i dobro blagoslovljeni srce! Dođi, Isuse, da te može ljubiti kako ti ljubiš, da se može darivati kako se ti razdaješ! Dođi, dođi, Isuse, u cijelo njegovo tijelo: očisti ga, operi ga, ojačaj ga, ohrabri ga za napore života, posveti ga! Budi, Isuse, potpuno u njemu, da tebi u svemu služi, da s tobom i zbog tebe postoji i živi! To te molim i za sve njegove bližnje, sve one koji su mu dragi i koje voli, sve koji su na bilo koji način dio njegovog života… Preplavi ih svom ljubavlju svoga Srca… Onako kako su radošću i milinom preplavljeni nebeski anđeli, dok te gledaju na nebu, neka sada bude ispunjeno blagoslovljeno biće moga brata Josipa, svih njegovih bližnjih i prijatelja… Hvala ti za sva čuda tvoje ljubavi u njegovom životu… Volim te, Isuse… Volim te, Majko Marijo …

( Zlatko Marinac – 02.11.2020. )

PODIJELI