Molitva u pogibelji – Molitva iz Biblije #17

265

Molitva u pogibelji – (Molitva prema Psalmu 25.)

K tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju, 
u tebe se uzdam, Bože moj: 

ne daj da se postidim, da se ne vesele nada mnom dušmani! 


Pokaži mi, Gospodine, svoje putove, nauči me svojim stazama! 
Istinom me svojom vodi i pouči me, jer ti si Bog, moj Spasitelj: 

u tebe se pouzdajem svagda. 


Spomeni se, Gospodine, 

svoje nježnosti i ljubavi svoje dovijeka. 
Ne spominji se grijeha moje mladosti ni prijestupa, 

spomeni me se po svojoj ljubavi – radi dobrote svoje, o Gospodine! 

 

Gospodine, ti si sama dobrota i pravednost: 

Ti grešnike na put privodiš. 
Gospodine, učini me poniznim 

da bi me mogao voditi u pravdi 

i učiti putu svome. 
Nauči me Gospodine čuvati Savez tvoj i propise,

kako bih iskusio tvoje staze koje su istina i ljubav. 


Gospodine, radi svojeg imena 

grijeh moj mi oprosti, jer je velik. 
Pouči me kojim ću putem krenuti. 
Moje oči, Gospodine,

svagda k tebi upravljam, 

jer mi nogu izvlačiš iz zamke. 


Čuvaj dušu moju, izbavi me: 

ne želim se postidjeti, jer k tebi utekoh. 


Nedužnost i čestitost nek’ me štite, 

jer u tebe se uzdam, o Gospodine. 
Izbavi me, Bože, iz sviju tjeskoba mojih.

Amen.

(Molitva prema Psalmu 25.)

PODIJELI