Molitva za hrvatski narod

97

Bože Oče i Stvoritelju naš,
Ti si se posebno očitovao po svojim svetima,
običnim i grešnim ljudima
kojima se danas utječemo prema Tebi,
molim Te svrni svoj blagi pogled,
usliši molitve svoga naroda
i daj nam da Te neprestano slavimo
i stalno budemo vidljivi znak tvoje ljubavi.
Bože, posebno Te molim za moj hrvatski puk
da odbaci svako zlo i bude prolaz
kroz koji ćeš ponovno udahnuti svoju zaštitu
i milost svakom čovjeku i narodu
koji se odao zlu
kako u Hrvatskoj tako u Evropi i svijetu.
Imaš posebni plan s nama Hrvatima,
molim Te daj nam snage i hrabrosti
da se ne bojimo nego hrabro budemo
Tvoji vojnici u borbi za bližnjega i krst časni,
sve Te to molim po Sinu Tvome,
Isusu Kristu i u jedinstvu s Duhom Svetim…Amen.

 

Kazimir Ištuk, katolički teolog

PODIJELI