Hvaljen Isus i Marija,
htio bih podijeliti svoje svjedočanstvo o Isusovom neizmjernom milosrđu.
Ovaj događaj se zbio prije nekoliko godina u Hrvatskoj Tišinu na duhovnoj obnovi nama poznatog fra Ive Pavića. Već prije toga se u mom životu nešto počelo događati ali ne bih htio ići široko pa ću iznijeti samu bit. Naime već noć prije duhovne obnove sam u srcu osjetio nešto i rekao sam svojoj sestri kako će se nešto veliko dogoditi sutra na duhovnoj obnovi. I doista kada sam došao na misu meni je bilo jako hladno iako je vani bilo proljetno vrijeme(misa se održavala na otvorenom zbog velikog broja ljudi), čeljust mi je cijelo vrijeme bila ukočena kao i veliki dio moga tijela.
Kada je fra Ivo prolazio pored mene s Presvetim sakramentom osjetio sam snagu iz hostije koja je prodirala skroz do mene i sada znam da je to bio živi Isus koji je utjelovljen u svakoj hostiji. Kada je na završetku mise bilo pojedinačno polaganje ruku i blagoslov ja sam počivao u duhu i počeo sam imati reakcije u vidu da sam dizao ruke i noge u zrak, iako sam bio svega svjestan nisam se mogao tome oduprijeti i osjetio sam duhovnu borbu u sebi. To je trajalo otprilike oko 45 min kada je moja majka ponovno pozvala svećenika i objasnila mu da se već dugo ne dižem s poda. Fra Ivo je prišao, napravio mi znak križa na čelo i rekao da ustanem u Isusovo ime što sam ja odmah i napravio. Tada sam osjetio veliko olakšanje, kao da sam bio lakši za 10 kg. Nedugo nakon toga događaja sam bio nanovo rođen, Bog mi je dao novo srce i novi duh (vidi: Ezekiel 11,19), opet sam osjetio toplinu u svome srcu i kao da sam zablistao novim sjajem, Isus me ispunio svojim Svetim Duhom. Dobio sam i velike duhovne milosti, mogu reći da sam osjetio djelić kraljevstva nebeskoga i budućeg svijeta koji ima doći(vidi: Ivan 3,1-8). Međutim osjetio sam promjene na svome tijelu kao da sam sam sebi postao ljepši, postao sam suobličen slavnom tijelu Kristovom(vidi: Rimljanima 8,29-30), sjećam se da sam jednog jutra stao pred ogledao i čudio se sam sebi, Bog mi je pokazao svoje spasenje. Moram napomenuti da ove milosti ničim nisam zaslužio niti sam prije ovoga događaja živio nekim pobožnim životom, samo sam išao nedjeljom na svetu misu ali to je više bilo iz tradicije nego iz žive vjere, u praksi moj život je bio totalno suprotan od Božjih zapovijedi(bludnost,alkohol,lake droge, izlasci vikendom..) ali je Bog imao plan za mene . Mene je Bog sam izabrao(vidi: prva Korinćanima 1,26-31) da na meni pokaže svu svoju milost i strpljivost a smilovao mi se jer nisam tada znao što činim, moje duhovne oči su bile zatvorene kao što kaže sv. Pavao( vidi: 1. Timoteju 1,13).Moj se život sada promijenio iz korijena jer me dragi Bog oslobodio od svega zla i trudim se svoje obraćenje usavršiti ali i svjedočiti drugima.
Još se dosta toga dogodilo u mom životu ali kao zaključak bih htio reći da sam puno stvari naučio od svoga obraćenja a najvažnije je to da je Isus Krist živi Bog, da je On živa osoba , da je Božja Riječ živa i djelotvorna, da je Bog aktivan i sve čini da nas spasi i da se evanđelje događa i danas samo smo mi zaslijepljeni ovim svijetom i ne shvaćamo koliko nam je Isus blizu da nas spasi.
Isus je Bog koji dolazi,slava Isusu !

Vedran

( PUT,ISTINA I ŽIVOTwww.put-istina-zivot.com )

 

PODIJELI