ČITANJA: Mudr 18,6-9; Ps 33,1.12.18-20.22; Heb 11,1-2.8-19; Lk 12,32-48

NAPOMENA: ▪ Izostavlja se slavlje sv. Klare, djevice, osim gdje se slavi kao svetkovina (naslov crkve).

 

Prvo čitanje: Mudr 18, 6-9

Čime si kaznio naše protivnike, time si proslavio nas pozvavši nas k sebi.

Čitanje Knjige Mudrosti

 

Noć oslobođenja bijaše unaprijed najavljena ocima našim da bi jasno znali kakvim su prisegama povjerovali, i da budu dobre volje. Tako je tvoj narod očekivao spas pravednika i propast neprijatelja. Jer čime si kaznio naše protivnike, time si proslavio nas, pozvavši nas k sebi. Tada su pobožna djeca pravednikâ žrtve tajno prinijela i složno postavila zakon božanstven da sveti tvoji jednako snose i dobra i pogibelji. I tad su zapjevali svete pjesme otaca.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 33, 1.12.18-20.22

Pripjev: Blago narodu koji Gospodin odabra sebi za baštinu!

 

Pravednici, Gospodinu kličite!
Hvaliti ga pristoji se čestitima.
Blago narodu kojemu je Gospodin Bog,
narodu koji on odabra sebi za baštinu!

Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje,
nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
da im od smrti život spasi,
da ih hrani u danima gladi.

Naša se duša Gospodinu nada,
on je pomoć i zaštita naša.
Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama
kao što se u tebe uzdamo!

 

Drugo čitanje: Heb 11, 1-2.8-19

Iščekivaše onaj utemeljeni grad kojemu je graditelj i tvorac Bog.

Čitanje Poslanice Hebrejima

 

Braćo: Vjera je već neko imanje onoga čemu se nadamo, uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo. Zbog nje stari primiše svjedočanstvo.

Vjerom pozvan, Abraham posluša i zaputi se u kraj koji je imao primiti u baštinu, zaputi se ne znajući kamo ide. Vjerom se kao pridošlica naseli u obećanoj zemlji kao u tuđini, prebivajući pod šatorima s Izakom i Jakovom, subaštinicima istog obećanja, jer iščekivaše onaj utemeljeni grad kojemu je graditelj i tvorac Bog.

Vjerom i Sara unatoč svojoj dobi zadobi moć da začne jer vjernim smatraše Onoga koji joj dade obećanje. Zato od jednoga, i to obamrla, nasta mnoštvo poput zvijezda na nebu i pijeska nebrojena na obali morskoj.

U vjeri svi su oni umrli, a da nisu zadobili obećanjâ, već su ih samo izdaleka vidjeli i pozdravili priznavši da su stranci i pridošlice na zemlji. Doista, koji tako govore, jasno očituju da domovinu traže. Dakako, da su mislili na onu iz koje su izišli, imali bi još prilike vratiti se u nju. Ali sada oni čeznu za boljom, to jest nebeskom. Stoga se Bog ne stidi zvati se Bogom njihovim: ta pripravio im je Grad.

Vjerom Abraham, kušan, prikaza Izaka. Jedinca prikazivaše on koji je primio obećanje, kome bi rečeno: Po Izaku će ti se nazivati potomstvo! – uvjeren da Bog može i od mrtvih uskrisiti. Zato ga u predslici i ponovno zadobi.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje: Lk 12, 32-48

I vi budite pripravni!

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

 

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ne boj se, stado malo: svidjelo se Ocu vašemu dati vam Kraljevstvo. Prodajte što god imate i dajte za milostinju! Načinite sebi kese koje ne stare, blago nepropadljivo na nebesima, kamo se kradljivac ne približava i gdje moljac ne rastače. Doista, gdje vam je blago, ondje će vam i srce biti.

»Neka vam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene, a vi slični ljudima što čekaju gospodara kad se vraća sa svadbe da mu odmah otvore čim stigne i pokuca. Blago onim slugama koje gospodar, kada dođe, nađe budne! Zaista, kažem vam, pripasat će se, posaditi ih za stol pa će pristupiti i posluživati ih. Pa dođe li o drugoj ili o trećoj straži i nađe ih tako, blago njima!

A ovo znajte: kad bi domaćin znao u koji čas kradljivac dolazi, ne bi dao prokopati kuće. I vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.«

Nato će Petar: »Gospodine, govoriš li tu prispodobu samo za nas ili i za sve?« Reče Gospodin: »Tko li je onaj vjerni i razumni upravitelj što će ga gospodar postaviti nad svojom poslugom da im u pravo vrijeme daje obrok? Blago onome sluzi kojega gospodar kada dođe nađe da tako radi. Uistinu, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim.

No rekne li taj sluga u srcu: ‘Okasnit će gospodar moj’ pa stane tući sluge i sluškinje, jesti, piti i opijati se, doći će gospodar toga sluge u dan koji mu se ne nada i u čas koji i ne sluti; rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među nevjernicima.

I onaj sluga što je znao volju gospodara svoga, a nije bio spreman ili nije učinio po volji njegovoj, dobit će mnogo udaraca. A onaj koji nije znao, ali je učinio što zaslužuje udarce, dobit će malo udaraca. Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati.«

Riječ Gospodnja.

 

Homilija

 

Isus je pri kraju svoje zemaljske službe. Svojim učenicima želi dati ohrabrenje, jer ih je čekala neizvjesna budućnost. On im ne obećava da neće biti nevolja, ali im je obećao da će svojim Duhom uvijek biti s njima. Kristovi učenici su bili zbunjeni jer nisu razumjeli narav Kraljevstva nebeskog. Isus ih pokušava ohrabriti i uvjeriti u nešto sasvim novo. Kraljevstvo nebesko zahtjeva potpuno novi sustav vrijednosti.

Sustav vrijednosti koje nameće ovaj svijet je materijalistički. Bogati ljudi su u svijetu cijenjeni samo zato što su bogati. Problem takvog sustava je propadljivost. Materijalne stvari su podložne starenju. Mnoge će stvari propasti zbog starosti.

Mogućnost propadanja materijalnih stvari je također određene prirodne ili društvene kataklizme. Mnogi su ljudi u potresima, poplavama, ratovima izgubili svu svoju imovinu. 1928 godine u SAD-u bilo je mnogo ljudi koji su živjeli na visokoj nozi. Kruzerima su obilazili svijet. Nakon mjesec dana došlo je do kraha na burzi i odjednom su postali beskućnici. Spavali su pod mostovima.

Također postoji i opasnost od krađe i otimanja. Danas se provode čitavi sustavi zaštite kako bi se imovina zaštitila od krađe. Od tehničke zaštite kao što je protuprovalni sustav, video nazor, pa do osobne fizičke zaštite koju provode zaštitari. Danas ništa nije sigurno.

Ljudi koji svoju sigurnost polažu na materijalnim stvarima žive vrlo nesigurno. Mnogi su zbog svog bogatstva izgubili život. Danas se grade posebna skloništa u koju se ulažu ogromna sredstva da se zaštite materijalne vrijednosti i dragocjenosti. Ljudi s velikim bogatstvom ne žive baš pretjerano sigurno. Nedavno sam razgovarao s jednim milijarderom koji mi je rekao kako materijalne vrijednosti daju čovjeku lagodan život, ali mu ne daju životnu radost.

Za razliku od materijalnih vrijednost, Isus nudi nešto sigurnije, nešto što daje radost i smisao života. On je rekao: Nego, tražite kraljevstvo njegovo, a to će vam se nadodati! Luka 12, 31. Kraljevstvo nebesko je toliko sigurno, i Isus preporuča da u njega ulažemo, jer ono ima vječne vrijednosti. Naša materijalna sredstva koje ovdje stječemo ma koliko god da su velika ili mala, trebala bi biti u službi Kraljevstva nebeskog. Na taj način ulažemo na sigurno mjesto gdje nikada neće propasti. Isus daje i naputak kako to uraditi. On traži od nas da vidimo ljude u potrebi i da im pomognemo. Razlog zašto bi to trebali raditi je što je temeljno načelo Kraljevstva nebeskog ljubav prema ljudima za koje je Krist umro. Jedini način da služimo Bogu je služiti ljudima. Na taj način mi postajemo Božji pomagači, Njegove ruke i noge ovdje na zemlji.

Možda netko misli kako Isus kritizira bogate ljude, ali On to ne radi. On je imao bogatih prijatelja kao što su Nikodem, Josip iz Arimateje, a i mnogi drugi. Nikada nije pokazivao interes za materijalne stvari, već mu je bilo stalo do srca. Ako materijalizam nekog odvodi od Boga, tada Isus preporuča da ga se riješimo. Od bogatog mladića koji mu se obratio, tražio je da proda sve, ali npr. od Zakeja to nije tražio. Očito je bogati mladić za svoje bogatstvo bio vezan, dok Zakej nije.

Upravo stoga Isus od svojih učenika traži budnost jer vremena u kojem žive mogu ih prevariti i odvesti od željenog cilja, konkretno od Kraljevstva nebeskog. On ponovno priča drugu prispodobu o svadbi i ženiku. Govori o kašnjenju. Po kulturološkom razumijevanju istoka, za velike osobe nepristojno je da dođu na vrijeme. Što je osoba većeg statusa, to je bitno da više kasni. Isus navodi da će doći kao ženik. Potpuno je razumljivo da će kasniti. Najavljuje svoj dolazak u vrijeme noći kada ljudi spavaju. Čak što više to može biti poslije ponoći. Međutim Isus obećava blagoslove za sve koji su bili budni i koji su stražili.

Što konkretno nas može umoriti od budnosti i stražarenja. Iskušenja su svuda oko nas. Noć je vrijeme kada se lako zaspe. Isus kaže: Neka vam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene. Kakve su to duhovne svjetiljke. Božja riječ je uspoređena sa svjetiljkom. Psalmista kaže: Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi. Psalam 119,105. Ako nam Božja riječ bude svjetiljka, ako hodimo po njenim uputama, tada možemo biti sigurni da nećemo lutati u duhovnom životu. Što se pak pojasa tiče, sv. Pavao je i to definirao. Opašite bedra istinom,  Efežanima 6,14.

Što je Istina. Isus je rekao:  “Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni. Ivan 14, 6. Očito je da u tom čekanju nismo sami. Isus obećava da će biti s nama.

Drugi problem koji se može javiti je zlouporaba darova Svetog Duha. Mnogi ljudi, kojima je Bog dao zadatak da budu njegovi podpastiri, vidjevši da Isus neće brzo doći, počnu zloupotrebljavati svoj položaj koji im je Krist dao. Duhovni dar koji imaju, oni ga koriste za svoj osobni užitak ne mareći za stado Kristovo koje im je povjereno. Oni jako dobro znaju što im je dužnost. Ipak žive neki svoj život ne mareći previše za duhovne vrijednosti. Ustvari, duhovne ih vrijednosti zanimaju samo u onim segmentima gdje oni imaju od toga osobnu korist.

Možda mislimo kako su tu u najvećem iskušenju svećenici i vođe Božjeg naroda. Ipak nije tako. Svima nama je dana odgovornost za nekoga. Učitelji za učenike koje uče, roditelje za djecu, i tako bi došli do svakog pojedinca. Istina odgovornost nije ista, ali Krist ne gleda veličinu odgovornosti, već žar i oduševljenje koje pokazujemo u službi Bogu.

Isus dalje navodi kaznu koju će dobiti netko tko nije izvršio volju gospodara. On to uspoređuje sa zemaljskim relacijama slugu i gospodara. Bog traži naše odgovorno ponašanje. On želi da budemo dosljedni. On želi da živimo evanđelje sukladno spoznaji koju imamo. Živjeti život evanđelja znači živjeti tako kako je Krist živio. Sve informacije koje su nam potrebne za to, naći ćemo u Njegovoj riječi. Isus je jednom rekao; Vi istražujete Pisma jer mislite po njima imati život vječni. I ona svjedoče za mene, Ivan 5,39. Istraživanjem Svetog pisma mi otkrivamo kakav je naš Spasitelj. U Kristovim relacijama postoje samo dvije opcije. Smrt kao kazna ili život kao nagrada.

Mnogi špekulativno ne žele proučavati Božju riječ, jer misle da će na taj način smanjiti odgovornost pred Bogom. Ako postoji mogućnost da upoznaju Krista kroz Njegovu Riječ, a to ne rade, oni se odriču Krista i njegove žrtve koju je dao za nas.

Primijetio sam da ima ljudi koji će prihvatiti Krista kao svog Spasitelj. Međutim,odbijaju ga prihvatiti kao Gospodina ili gospodara njihovog života. Oni samo žele Božje darove, ali ne i Krista. Stoga je vrlo važno da naše predanje Kristu bude potpuno. Možda nam je Krist povjerio male stvari, ali želi da budemo vjerni i u malim stvarima. On je rekao: Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!` Matej 25,21.

Isus Krist će uskoro doći. Njegov će nas dolazak iznenaditi. Za sve one koji su umrli u toj blaženoj nadi, On je za njih već došao. Ovog puta će doći kao Kralj nad kraljevima. Što je uvjet da ga radosno dočekamo. Jedini je uvjet da ga čekamo. Svi koji ga budu čekali Krist će povesti sa sobom u Nebesko kraljevstvo.

Nakon što je opisao kako zadobiti mir, Krist govori da će oni koji ga prihvate biti progonjeni. Prividno izgleda kao da su Isusove izjave kontradiktorne. Međutim, Isus napominje da je Kraljevstvo nebesko u nama. Ukoliko prihvatimo životne vrijednosti Kraljevstva nebeskog, može nam se dogoditi da budemo progonjeni. Ako se to desi, Isus nas uči da bi naše emocije trebale biti različite od onih koje bi netko u takvim okolnostima očekivao: umjesto brige i straha, trebala bi vladati radost. Kada zbog svoje duhovnosti podnosimo nevolju, to bi nam trebao biti indikator da smo na Kristovoj strani. Đavao, Isusov neprijatelj, učinit će sve da nas odvoji od Krista. Sveti Petar je pisao o posljednjem vremenu: Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre(1 Pt 5,8). Upravo zbog toga Isus upućuje posebno ohrabrenje onima koji su progonjeni. Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko! Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!

Na nama je izbor. Ako prihvatimo Isusa Krista kao svog Spasitelja, na ovoj zemlji nas čeka neizvjesna budućnost. Jer takvi su nepoželjni i progonjeni. Sveti Pavao ih opisuje kao heroje vjere: Drugi su opet iskusili izrugivanja i bičeve, pa i okove i tamnicu. Kamenovani su, piljeni, poubijani oštricom mača, potucali se u runima, u kozjim kožusima, u oskudici, potlačeni, zlostavljani – svijet ih ne bijaše dostojan – vrludali po pustinjama, gorama, pećinama i pukotinama zemaljskim(Heb 11, 36-38).

Nevjerojatna stvar. Ljudi koji su po mišljenju drugih smeće svijeta u Božjim su očima prevrijedni. Možda su bili progonjeni i svijet ih nije bio dostojan. Međutim, oni su obijelili svoje haljine u krvi Jaganjčevoj. Stoga se Bog ne stidi zvati se Bogom njihovim: ta pripravio im je Grad (Heb 11,16). Koje li prednosti. Bez obzira na naš društveni, materijalni ili bilo koji drugi status, sam Bog pred cijelim svemirom izjavljuje “Ovo je moje dijete.”Ni je li to radosna vijest. Možemo li ostati vjerni Bogu, jer je On vjeran prema nama. Sve ovisi o našoj odluci i izboru.

Neka vas sve dobri Bog blagoslovi.

 

Zvonko Presečan

Bruno Petrušić lic. Theol.

 

PODIJELI